Работете во Еврпа

Постојат безброј можности за работење и наоѓање нови можности за вработување низ цела Европа. Europass може да ви помогне да ја испланирате вашата кариера, да стекнете нови вештини како и да ја пронајдете вистинската можност за истите да ги активирате.

Преземете го следниот чекор во кариерата со Europass

Europass е вашиот бесплатен сет на онлајн алатки што ќе ви помогнат да управувате со кариерата во текот на животот, без разлика дали започнувате со вашата прва работа или барате нови предизвици. Со Europass можете да:

Регистрирајте се и креирајте го вашиот бесплатен профил за да откриете како може Еуропас да ви помогне.

Направете вашите вештини да се сметаат со Europass

Europass исто така вклучува и други алатки кои ќе ви помогнат јасно да ги комуницирате вашите вештини и работни искуства низ целата ЕУ:

  • Додаток на диплома обезбедува корисни информации за вашата диплома за високо образование (на пр., oцени, достигнувањa, институција) за да ви помогне да комуницирате за своите вештини со работодавците.
  • Europass додаток на сертификат обезбедува корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр., оцени, достигнувања, институција) за да ви помогне да комуницирате за своите вештини со работодавците.
  • Europass мобилност помага да се опишат вашите меѓународни искуства и вештини развиени за време на студирање, работа или волонтирање во странство.

Информации и поддршка

Најдете поддршка преку услугите на ЕУ

Youth guarantee scheme Register to this scheme if you are under 25 to get a change at traineeship or job within 4 months after finishing education.