Работете во Европа

Постојат безброј можности за работење и наоѓање нови можности за вработување низ цела Европа. Europass може да ви помогне да ја испланирате вашата кариера, да стекнете нови вештини како и да ја пронајдете вистинската можност за истите да ги активирате.

Направете вашите вештини да се сметаат со Европас

Europass исто така вклучува и други алатки кои ќе ви помогнат јасно да ги комуницирате вашите вештини низ целата ЕУ:

  • Додаток на диплома обезбедува корисни информации за вашата диплома за високо образование (на пр., oцени, достигнувањa, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass додаток на сертификат обезбедува корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр., оцени, достигнувања, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass мобилност помага да се опишат вашите меѓународни искуства и вештини развиени за време на студирање, работа или волонтирање во странство.

Регистрирајте се и креирајте го вашиот бесплатен профил за да откриете како може Еуропас да ви помогне.

Направете вашите вештини да се сметаат со Europass

Europass исто така вклучува и други алатки кои ќе ви помогнат јасно да ги комуницирате вашите вештини и работни искуства низ целата ЕУ:

  • Додаток на диплома обезбедува корисни информации за вашата диплома за високо образование (на пр., oцени, достигнувањa, институција) за да ви помогне да комуницирате за своите вештини со работодавците.
  • Europass додаток на сертификат обезбедува корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр., оцени, достигнувања, институција) за да ви помогне да комуницирате за своите вештини со работодавците.
  • Europass мобилност помага да се опишат вашите меѓународни искуства и вештини развиени за време на студирање, работа или волонтирање во странство.

Информации и поддршка

Најдете поддршка преку услугите на ЕУ

Youth guarantee scheme Register to this scheme if you are under 25 to get a change at traineeship or job within 4 months after finishing education.