europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Што е „Мои интереси“?

Со „Мои интереси“ регистрирани корисници на Европас можат да ги опишаат своите интереси и цели. Можете да изберете листа на главни цели, кои се поврзани со вашата кариера и студии или други можности, како што се волонтирање или патување. Можете, исто така, да ја означите посакуваната локација/ите со избирање на релевантни градови и држави. Конечно, можете да наведете теми и вештини за кои сакате да дознаете повеќе. Информациите во Мои интереси ќе се користат за да ви се понудат приспособени предлози за работа и курсеви.