europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Што е Европас профил?

Вашиот Европас профил е личен онлајн простор каде што можете да ги забележите сите ваши вештини, учења и работни искуства, како и достигнувања и други информации. Профилот е сеопфатна област за организирање на вашите податоци. Вашиот профил ќе ви помогне да ги снимите и да ги видите сите ваши вештини и искуства на едно место. Можете да ги користите информациите од вашиот Европас профил за да креирате кратка биографија за специфични работни места, или курсеви за кои можеби аплицирате.