europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Европас алатки

Европас нуди голем број бесплатни, повеќејазични алатки што луѓето можат да ги користат за да управуваат со своите кариери и доживотно учење.

Европас алатките се достапни за засегнатите страни ширум ЕУ да ги користат како дел од поддршката, услугите и помошта што им ја даваат на луѓето. Алатките можат да ги користат давателите на услуги за образование и обука, советници за насочување, работодавци, јавни служби за вработување, социјални партнери, даватели на работа за млади, младински организации, волонтерски организации, вклучувајќи ги и креаторите на политиките.

Можете исто така да научите како да станете интероперабилни со Европас за да ја поддржите вашата апликација и процесот на регрутирање или да дознаете повеќе за дигиталните акредитиви на Европас