Europass за консултантско насочување

Europass ги обезбедува стручњаците за насочување со повеќејазични алатки и релевантни информации за да им помогнат на луѓето во кариерата и учењето.

Платформата Europass, управувана од Европската комисија, е збир на бесплатни онлајн алатки и информации за доживотно учење и развој на кариерата. Овие алатки и информации се вреден ресурс за поединци, како и за стручњаците за насочување кога нудат поддршка и информации на лицата заинтересирани за студирање, обука, работа и волонтирање во Европа.

Онлајн платформа за личен и професионален развој

Планирањето на патеките за учење и кариера не само што бара поддршка од стручњаците за насочување, туку и ажурирани информации и алатки за поддршка на луѓето во нивните одлуки.

Europass нуди бесплатен сет на онлајн алатки и информации што им помага на луѓето да управувуваат со секој чекор од нивното учење и кариера. Новиот Europass профил им овозможува на корисниците да ги прикажат, документираат и споделат своите вештини, квалификации и искуство, од секоја фаза од нивниот живот. Ги поддржува луѓето да најдат соодветна работа или курс предлагајќи релевантни можности што одговараат со вештините и искуството на поединците. Тој нуди бесплатни онлајн алатки за рефлексија, пристап до информации и можност за чување и прикажување на дигитални акредитиви.

Europass е дизајниран како услуга со лесен-пристап која одговара на потребите на различните групи на корисници (достапна на 29 различни европски јазици).

 

Поедноставување на комуникацијата помеѓу клиентот и стручњаците за насочување

Стручњаците за насочување и други професионалци можат да користат алатки и информации на Europass со своите клиенти за повеќе намени. Стручњаците за насочување можат да работат со клиенти за да го завршат својот Europass профил и да развијат целосна слика за нивните вештини, квалификации и интереси. Клиентите можат да добиваат предлози за курсеви и работа врз основа на информациите од нивниот профил. Клиентите исто така можат лесно да споделуваат информации од својот профил со стручњаците за насочување за да дојдат до потребната кариера и насоките за учење.

Europass нуди информации за учење во Европа и работење во Европа кои што можат да ви бидат од корист кога им помагате на клиентите. Стручњаците за насочување исто така можат да најдат ажурирани информации на:

 

Europass исто така нуди страници на земји со информации за услуги на европско и национално ниво, извори на информации и други слични мрежи што можат да обезбедат поддршка за клиентите.

 

Europass има за цел да биде алатка за насоки, поддржувајќи ги насоките за доживотно учење за да може полесно да се пронајдат нови можности за вработување, учење и мобилност. Europass е бесплатна алатка што стручњаците за насочување можат да ја користат со различни корисници и, со тоа, да поттикнуваат вклучување, учество и достапност на сите.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Промовирајте го Europass на учениците, работниците, барателите на работа и волонтерите

Европската комисија работи со земјите учеснички, заинтересирани страни и експерти низ ЕУ за развој и унапредување на Europass. Стручњаците за насочување во секторот образование и вработување играат клучна улога во користењето на Europass за да им помогнат на разновидната публика и да покажат потенцијал дека Europass може да се прилагоди на различните потреби.

Контактирајте нè за какви било повратни информации или прашања на Europass.