Europass за вработување и регутирање

Услугите нудени преку Europass се добар ресурс за стручњаците на Човечки Ресурси (ЧР), регрутери, менаџери за вработување и советници за насочување кои имаат потреба од пристап до доверливи алатки и информации за да ги разбераат вештините и квалификаците на апликантите за работа.

Поедноставување на процесот за регрутирање

Со користење на Europass како алатка за регрутирање, може да побарате од апликантите за работа да креираат Europass профил (Europass profile). Kорисниците на Europass може да креираат профил кој содржува преглед на нивните вештини, квалификации и искуства. Корисниците ако сакаат може да споделат линк до нивниот профил со работодавачите. Профилот ќе ви овозможува, како работодавач или регрутер, да ги прегледате вештините и искуствата на кандидатите, претставени на разбирлив и структуриран начин. Со Еuropass, апликантите исто така може да креираат CV-a, мотивациони писма и да ги споделат тие и другите документи од Europass, преку еден едноставен линк.

Дополнително, ако го постирате вашето слободно работно место на порталот на Европскиот Сервис за Вработување (European Employment Service (EURES) portal) , Europass ќе ги истакнува релевантните слободни работни места до барателите на работа со вештините кои се совпаѓаат во профилот.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Развој на персоналот

Европас, исто така, може да се користи за поддршка на развојот на вештините на вашата моментална работна сила. Европас може да ви помогне да добиете јасна слика за вештините на вработените во вашата организација, што ќе ви овозможи одличен увид во вашите потреби за обука и развој. Вработените можат да го градат и ажурираат својот Eвропас профил за да водат евиденција за нивниот професионален развој, достигнувања и напредок во работата. Примената на Eвропас во вашата организација може да го отклучи скриениот човечки потенцијал на вашата организација со помош на бесплатна и доверлива ЕУ алатка.

Разбирањето на Вештините и Квалификациите

Europass исто така нуди голем број на други алатки кои може да помагат да ги разберете вештините и квалификациите, вклучлувајќи и кога треба да ги разбирате квалификациие од други земји:

  • Додатокот на диплома се издава од страна на институциите за високо образование и ги опишува квалификациите на високото образование (на пр. оценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Додатокот на Сертификат  се издава од страна на институциите за стручно образование и обука (VET) и ги опишува квалификациите (на пр. oценки, постигања, институција) во стандарден формат.
  • Europass Мобилност  опишува меѓународни искуства и вештини развиени додека студентите студираат, работат или волонтираат во странство.

Овие документи може да ги побарате како дел од апликациите за вашите идни слободни работни места.

Europass Дигитални Акредитиви

Europass Рамката за Дигитални Акредитиви овозможува институциите да издаваат дигитални квалификации и квалификации отпорни на упад и други акредитиви за учење. Со Europass Дигиталните Акредитиви, учениците, работодавачите, институциите за образование и обука и други авторизирани тела имаат едноставен и доверлив начин за проверка на автентичноста на дигиталните акредитиви. Тие нудат начин за потврдување на квалификациите на апликантите и вработените. Europass дигиталните акредитиви се легално еквивалентни со хартиените уверенија низ Европската Унија и сите компоненти на инфраструктурата се отворени и бесплатни. Прочитајте повеќе за Europass Дигитални Акредитиви.

Помагајте во промовирањето на Europass!

Европската Комисија има за цел Europass да ја направи вредна и широко користена услуга кај работодавачите, регрутерите и организациите за развој на вработените.

Контактирајте не преку мејл за повратна информација или прашања за Europass.