europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Споредете ги националните квалификациски рамки низ цела Европа

Информации за национални квалификациски рамки и нивоа на квалификации

Најдете, разберете и споредете ги видовите квалификации кои се дел од националните квалификациски рамки

Со помош на Европската квалификациска рамка (ЕКР) можете да видите како Националните квалификациска рамки (НКР) се поврзани едни со други.

Можете да изберете 2 држави од знамињата подолу за да видите кои видови квалификации се вклучени во националните рамки кои се препорачани на ЕКР. Може да најдете до 5 примери на квалификации за секој национален вид квалификации.

Изберете 2 земји за да ги споредите нивото на НКР