Kas noticis ar Europass valodu pasi?

Europass valodu pase tika izveidota kā viena no Europass dokumentu veidnēm 2004. gadā un kalpoja kā valodu prasmju un kvalifikāciju pašnovērtējuma rīks.

Pašreizējā Europass sistēmā valodu pase ir integrēta Europass profilā valodu prasmju sadaļā. Jūs joprojām varat pats novērtēt savas valodu prasmes, pamatojoties uz Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CEFR), un vajadzības gadījumā kopīgot savus rezultātus ar darba devējiem vai izglītības iestādēm.