europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass nodarbinātībai un personāla atlasei

Europass piedāvātie pakalpojumi ir noderīgs resurss personāla atlases darbiniekiem, cilvēkresursu speciālistiem, darbā pieņemšanas un profesionālās orientācijas speciālistiem, kam nepieciešama piekļuve uzticamiem rīkiem un informācijai, kas palīdz izprast darba meklētāju prasmes un kvalifikācijas.

Darbā pieņemšanas procesa vienkāršošana

Izmantojot Europassrīku darbā pieņemšanas procesā, jūs varat lūgt kandidātiem izveidot Europass profilu. Europass lietotāji var izveidot profilu, kurā ir pārskats par visām viņu prasmēm, kvalifikācijām un pieredzi. Lietotāji, ja to vēlas, var darba devējiem nosūtīt saiti uz savu profilu. Jūs kā darba devējs vai personāla atlases darbinieks profilā varat iepazīties ar kandidātu prasmēm un pieredzi, kas pasniegta saprotamā un strukturētā veidā. Izmantojot Europass, pieteikumu iesniedzēji var arī izveidot CV un motivācijas vēstules un kopīgot šos un citus Europass dokumentus, izmantojot vienu vienkāršu saiti.

Turklāt, ja publicēsiet savu vakanci Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) portālā, Europass portālā jūsu vakance tiks parādīta darba meklētājiem ar atbilstošu prasmju profilu.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Darbinieku prasmju pilnveidošana

Europass var izmantot arī, lai palīdzētu pilnveidot darbinieku prasmes. Europass var palīdzēt gūt skaidru priekšstatu par jūsu organizācijas darbinieku prasmēm. Šī informācija jums lieti noderēs apmācības un prasmju attīstības vajadzību plānošanā. Darbinieki var izveidot Europass profilu un atjaunināt to, lai dokumentētu savu profesionālo izaugsmi, sasniegumus un progresu darbā. Europass ir bezmaksas un uzticams ES piedāvāts rīks, kura izmantošana jūsu organizācijā var atraisīt slēpto cilvēkpotenciālu.

Prasmju un kvalifikāciju izpratne

Europass piedāvā arī vairākus citus rīkus, kas var palīdzēt izprast prasmes un kvalifikācijas, tostarp gadījumos, kad jums ir jāsaprot citu valstu kvalifikācijas.

  • Diploma pielikumu izsniedz augstākās izglītības iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta augstākās izglītības kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass kvalifikāciju apliecinoša dokumenta pielikumu izdod profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādes, un tajā ir standarta formātā aprakstīta profesionālā kvalifikācija (piemēram, atzīmes, sasniegumi, iestāde).
  • Europass mobilitātes dokuments palīdz aprakstīt starptautisko pieredzi un prasmes, kas gūtas, studējot, strādājot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti

Europass digitālo apliecinājuma dokumentu sistēma ļauj izglītības iestādēm izsniegt digitālus, pret viltojumiem drošus kvalifikāciju apliecinājumus un citus ar mācībām saistītus apliecinājumus. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti izglītojamajiem, darba devējiem, izglītības un apmācības iestādēm un citām pilnvarotām struktūrām ļauj vienkārši un uzticami pārbaudīt digitālo apliecinājuma dokumentu autentiskumu. Šādā veidā jūs varat apstiprināt kandidātu un darbinieku kvalifikāciju autentiskumu. Europass digitālie apliecinājuma dokumenti juridiski ir līdzvērtīgi papīra formāta sertifikātiem visā Eiropas Savienībā, un visi infrastruktūras komponenti ir atvērti un bez maksas. Lasiet vairāk par Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem.

Palīdziet popularizēt Europass!

Eiropas Komisijas mērķis ir panākt, ka Europass ir vērtīgs un plaši lietots pakalpojums, kuru izmanto darba devēji, personāla atlases speciālisti un personāla attīstības organizācijas.

Ja vēlaties sniegt atsauksmes vai jums ir jautājumi par Europass, sazinieties ar mums pa e-pastu.