europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Kas ir digitālie apliecinājuma dokumenti

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti apraksta konkrētu mācību sasniegumu, piemēram, īstenotās aktivitātes, saņemtos novērtējumus un profesionālās tiesības, kā arī kvalifikācijas.

 

Lai visā Eiropā nodrošinātu efektīvu un drošu veidu, kā atzīt, piemēram, iegūtās kvalifikācijas un citus mācību sasniegumus apliecinošus dokumentus, Eiropas Komisija izstrādā Europass digitālo apliecinājuma dokumentu infrastruktūru (EDCI).

Patlaban darbs pie Europass digitālo apliecinājuma dokumentu infrastruktūras (EDCI) izveides vēl turpinās. Saskaņā ar Europass lēmuma 4. panta 6. punktuEDCI atbalstīs autentifikācijas pakalpojumus attiecībā uz visiem digitālajiem dokumentiem vai prasmju un kvalifikāciju apliecinājumiem.

Apliecinājuma dokuments ir izglītības organizācijas izdots dokumentēts paziņojums, kas satur apgalvojumus par personas iegūto mācību pieredzi.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti apraksta kādu konkrētu mācību sasniegumu. Šādus digitālus apliecinājumus var izdot attiecībā uz:

Jūsu ieguvumi

Apliecinājuma dokumenti digitālas datnes veidā var ietvert plašu vērtīgas informācijas klāstu, kura darba devējiem un citām iestādēm palīdzēt izprast un atzīt konkrēto apliecinājumu. Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem salīdzinājumā ar papīra sertifikātiem ir virkne priekšrocību — tie var samazināt administratīvo slogu gan studentiem un absolventiem, gan izglītības un apmācības sniedzējām iestādēm un uzņēmumiem. Turklāt Europass digitālie apliecinājuma dokumenti varētu mazināt ar apliecinājuma dokumentiem saistītos krāpšanas gadījumus, kā arī sekmēt bezpapīra darbplūsmu.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti atbalsta tūlītēju verifikāciju, proti, saņēmēji var automātiski verificēt tādu informāciju kā piešķīrējstruktūras identitāte vai to, kā nodrošināta piešķirtās kvalifikācijas kvalitāte.

Europass digitālie apliecinājuma dokumenti tiek apzīmogoti ar e-zīmogu. Tas nozīmē, ka visā ES uz tiem attiecas juridiska autentiskuma prezumpcija un tie ir līdzvērtīgi papīra formātā izdotiem apliecinājuma dokumentiem, kuri satur to pašu informāciju.

Izstrāde

Komisija izstrādā rīkus, programmatūru un pakalpojumus, kas būs daļa no EDCI. 18 valstis piedalās digitālo apliecinājuma dokumentu izmēģināšanā, lai minētos elementus pārbaudītu valsts līmenī. Projekta izstrādes gaitā šeit tiks publicēta informācija un atjauninājumi.

Tehniskā informācija par Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem

Izglītojamajiem paredzēta informācija par Europass digitālajiem apliecinājuma dokumentiem

    • aktivitātēm, piemēram, apmeklētām nodarbībām;
    • novērtējumiem, piemēram, īstenotiem projektiem;
    • sasniegumiem, piemēram, iegūtajām prasmēm; 
    • profesionālajām tiesībām, piemēram, reģistrēšanos par ārsta profesijas praktizētāju;
    • iegūtām kvalifikācijām.