Kā aprakstīt manas digitālās prasmes?

Europass profilā varat uzskaitīt un organizēt savas digitālās prasmes. Varat izveidot sarakstu ar visām savām digitālajām prasmēm, tostarp norādīt rīkus un programmatūru, ko protat izmantot, kā arī projektus vai sasniegumus, ar kuriem lepojaties. Varat aprakstīt rīkus, ko izmantojat savā darbā vai studijās, kā arī brīvajā laikā (piemēram, sociālos plašsaziņas līdzekļus, emuārus, datorspēles). Varat arī organizēt savas prasmes dažādās grupās, piemēram, izveidot grupu ar digitālajiem rīkiem, ko izmantojat dizainam vai darbā. Turklāt varat izveidot arī sarakstu ar digitālajām prasmēm, ko vēlaties attīstīt.