Europass karjeras ievirzei un konsultācijām

Europass platforma ir noderīga karjeras atbalsta speciālistiem, jo nodrošina daudzvalodu rīkus un būtisku informāciju, kas tiem palīdz darbā ar klientu karjeras un mācību plānošanu.

Europass platformā, ko pārvalda Eiropas Komisija, bez maksas ir pieejams tiešsaistes rīku kopums un informācija par mūžizglītību un karjeras virzību. Šādi rīki un informācija ir vērtīgs resurss ne tikai individuāliem lietotājiem, bet arī karjeras atbalsta speciālistiem, sniedzot atbalstu un informāciju klientiem, kurus interesē studijas, apmācība, darbs un brīvprātīgais darbs Eiropā.

Tiešsaistes platforma personīgai un profesionālai izaugsmei

Mācību un karjeras plānošanai vajadzīga ne tikai karjeras atbalsta speciālista palīdzība, bet arī atjaunināta informācija un rīki, kas palīdz pieņemt lēmumus.

Europass piedāvā bezmaksas tiešsaistes rīku un informācijas kopumu, kas būs noderīgs visos mācību un karjeras posmos. Jaunais Europass profils lietotājiem dod iespēju parādīt un dokumentēt dažādos dzīves posmos iegūtas prasmes, kvalifikācijas un pieredzi, kā arī dalīties ar šo informāciju. Europass cilvēkiem palīdz atrast īsto darbu vai piemērotākās mācību programmas, piedāvājot lietotāja prasmēm un pieredzei atbilstošas iespējas. Šī platforma tiešsaistē piedāvā bezmaksas rīkus, kas palīdz analizēt datus, piekļūt informācijai, kā arī dod iespēju saglabāt un uzrādīt digitālus apliecinājuma dokumentus.

Europass izstrādāts kā viegli pieejams pakalpojums, kas atbilst dažādu lietotāju grupu vajadzībām un ir pieejams 29 dažādās Eiropas valodās.

 

Vienkāršāka saziņa starp klientu un karjeras atbalsta speciālistu

Karjeras atbalsta speciālisti un citi profesionāļi kopā ar saviem klientiem Europass rīkus un informāciju var izmantot dažādiem mērķiem. Palīdzot klientam pilnveidot viņa Europass profilu, karjeras atbalsta speciālisti var nodrošināt pilnīgāku priekšstatu par klienta prasmēm, kvalifikācijām un interesēm. Klienti var saņemt ierosinājumus par kursiem un darba piedāvājumiem, pamatojoties uz savā profilā norādīto informāciju. Europass lietotāji turklāt var viegli dalīties ar profila informāciju, kopīgojot to ar karjeras atbalsta speciālistiem, lai saņemtu vajadzīgo profesionālo un mācību ievirzi.

Platformā Europass pieejama informācija par mācīšanos Eiropā un darbu Eiropā, kas arī var būt noderīga karjeras speciālistiem darbā ar klientiem. Karjeras atbalsta speciālisti Europass var meklēt aktuālo informāciju par šādiem jautājumiem:

 

Europass pieejama arī sadaļa par valstīm, kurā ir informācija par Eiropas un valsts līmeņa pakalpojumiem, informācijas avotiem un citiem līdzīgiem tīkliem, kas varētu noderēt klientiem.

 

Europass uzdevums ir būt par ievirzes instrumentu, kas sekmē mūžilgu karjeras atbalstu, lai palīdzētu atrast jaunas nodarbinātības, mācību un mobilitātes iespējas. Europass rīks ir pieejams bez maksas. Karjeras atbalsta speciālisti to var izmantot dažādām lietotāju grupām un tādējādi veicināt iekļautību, līdzdalību un pieejamību visiem.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Europass popularizēšana izglītojamo, darba ņēmēju, darba meklētāju un brīvprātīgā darba veicēju vidū

Lai izstrādātu un popularizētu Europass, Eiropas Komisija sadarbojas ar iesaistītajām valstīm, ieinteresētajām personām un ekspertiem no visas Eiropas Savienības. Izglītības un nodarbinātības nozarē karjeras atbalsta speciālistiem ir būtiska loma attiecībā uz Europass izmantošanu, jo viņi var palīdzēt dažādām lietotāju grupām ieraudzīt, kā Europass spēj pielāgoties viņu dažādajām vajadzībām.

Lai sniegtu atsauksmes vai uzdotu jautājumus par Europass, sazinieties ar mums.