Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Kas atsitiko su „Europass“ kalbų pasu?

2004 m. „Europass“ kalbų pasas buvo įdiegtas kaip vienas iš „Europass“ dokumentų šablonų. Tai buvo priemonė savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius ir kvalifikaciją.

Kalbų pasas buvo integruotas į dabartinio „Europass“ profilį ir tapo skirsniu „Kalbų žinios“. Ir toliau galima savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimą pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR) ir, prireikus, pasidalyti įsivertinimo rezultatais su darbdaviais ar švietimo įstaigomis.