Kaip savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius?

Kalbų mokėjimo įgūdžius galima savarankiškai įsivertinti „Europass“ profilyje. Įgūdžių įsivertinimas reiškia, kad naudotojas juos apmąsto ir apibūdina jų lygį. „Europass“ profilyje galima užpildyti paprastą savarankiško vertinimo lentelę, apibūdinant savo kalbų mokėjimo įgūdžius. Galima perskaityti kiekvieną savarankiško vertinimo priemonėje pateiktą aprašymą ir pasirinkti lygį, geriausiai atitinkantį naudotojo klausymo, skaitymo, gebėjimo bendrauti, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius bet kuria kalba. „Europass“ bibliotekoje taip pat galima išsaugoti savo kalbų mokėjimo pažymėjimus. Savarankiško vertinimo priemonėje naudojama Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema (CEFR).

Savo „Europass“ profilio savarankiško įsivertinimo lentele galima pasidalyti su darbdaviais, švietimo ar mokymo įstaigomis ir kt.