„Europass“ profesinio orientavimo konsultacijų reikmėms

„Europass“ profesinio orientavimo specialistams teikia daugiakalbių priemonių ir atitinkamos informacijos, kuria naudodamiesi jie gali padėti kitiems planuoti karjerą ir mokymąsi.

„Europass“ platforma, kurią administruoja Europos Komisija, yra nemokamų internetinių priemonių ir informacijos rinkinys, skirtas mokymosi visą gyvenimą ir profesinio tobulinimosi reikmėms. Šios priemonės ir informacija yra vertingas šaltinis pavieniams asmenims ir profesinio orientavimo specialistams, padedantiems tiems, kas domisi studijomis, mokymusi, darbu ir savanoriška veikla Europoje, ir juos konsultuojantiems.

Internetinė platforma asmeninio ir profesinio tobulinimosi reikmėms

Planuojant mokymąsi ir karjerą reikia ne tik profesinio orientavimo specialistų pagalbos, bet ir naujausios informacijos bei priemonių, padedančių apsispręsti.

„Europass“ teikia nemokamą internetinių priemonių ir informacijos rinkinį, padedantį valdyti kiekvieną mokymosi ir karjeros etapą. Naujame „Europass“ profilyje naudotojai gali supažindinti kitus su kiekvienu gyvenimo etapu įgytais įgūdžiais, kvalifikacija ir patirtimi, juos dokumentuoti ir bendrinti. Profilis naudotojams padeda rasti tinkamą darbą ar kursus, siūlydamas jų įgūdžius ir patirtį atitinkančias galimybes. Jame galima naudotis nemokamomis internetinėmis apmąstymo priemonėmis, informacija, taip pat išsaugoti ir teikti susipažinti skaitmeninius pažymėjimus.

„Europass“ sukurtas kaip lengvai prieinama paslauga, atitinkanti įvairių naudotojų grupių poreikius (teikiama 29 skirtingomis Europos kalbomis).

 

Paprastesnis klientų ir profesinio orientavimo specialistų bendravimas

Profesinio orientavimo ir kiti specialistai kartu su savo klientais gali naudotis „Europass“ priemonėmis ir informacija įvairiausiais tikslais. Profesinio orientavimo specialistai gali drauge su klientais užpildyti jų „Europass“ profilį ir parengti išsamų jų įgūdžių, kvalifikacijos ir interesų aprašą. Klientai gali gauti kursų ir darbo pasiūlymus, atrinktus atsižvelgiant į jų profilyje pateiktą informaciją. Klientai taip pat gali nesunkiai pasidalyti savo profilio informacija su profesinio orientavimo specialistais, kad gautų reikalingų karjeros ir mokymosi planavimo konsultacijų.

„Europass“ suteikia informacijos apie mokymąsi Europoje ir darbą Europoje, kuri gali praversti konsultuojant klientus. Profesinio orientavimo specialistai taip pat gali rasti naujausios informacijos apie:

 

„Europass“ platformoje taip pat yra šalių puslapiai, kuriuose teikiama informacija apie Europos ir nacionalinio lygmens paslaugas, informacijos šaltinius ir kitus panašius tinklus, kurie gali padėti klientams.

 

„Europass“ paskirtis – būti orientavimo priemone, padedančia planuoti mokymąsi visą gyvenimą, kad būtų lengviau rasti naujų darbo, mokymosi ir mobilumo galimybių. „Europass“ yra nemokama priemonė, kuria profesinio orientavimo specialistai gali naudotis įvairių klientų poreikiams patenkinti, taip skatindami bendrą įtrauktį, dalyvavimą ir prieinamumą.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

„Europass“ platformos populiarinimas tarp asmenų, kurie mokosi, darbuotojų, darbo ieškančių asmenų ir savanorių

Europos Komisija bendradarbiauja su dalyvaujančiomis šalimis, suinteresuotaisiais subjektais ir ekspertais visoje ES, plėtodama ir propaguodama „Europass“ platformą. Švietimo ir užimtumo sektorių profesinio orientavimo specialistai atlieka svarbų vaidmenį stengdamiesi, kad „Europass“ padėtų įvairioms tikslinėms grupėms, ir atskleisdami galimybes pritaikyti „Europass“ įvairioms reikmėms.

Laukiame jūsų atsiliepimų ir klausimų apie „Europass“.