Frequently Asked Questions

Support and Information

What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

 • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
 • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

Europass CV and cover letter editor

Which fields are compulsory in the Cover Letter editor?

In order to create your cover letter, the following fields are compulsory:

- language of the cover letter.

- date format.

- first name(s).

- last name(s).

- subject.

- opening salutations (please fill both boxes, even if only one of them is indicated as mandatory).

- your name (in the "closing" section).

 

The other fields are not compulsory. However, if you fill in the phone number box, you also have to fill in the country code. If you fill in an address you also have to select a country.

How can I add attachments to my Europass CV?

You can share your documents directly from the Europass Library or add a section on your Europass CV with the link to document(s) from your Europass Library.

Sharing document(s) from your Europass Library as a registered user:

 • Step 1: Select the document(s) you want to share by clicking on the checkbox (top left of each document).
 • Step 2:Choose “Share”. from the options.       
 • Step 3: You can choose to adjust the duration of how long people who you’ve shared this link with can view your document(s)  on the popup that appears.
 • Step 4: Click on the “Generate a link” button.

You will get a unique link that you can share with those you want to.

You can also add this link to your Europass CV. 

Please note that documents that you upload to the Europass library will not be automatically included in your Europass CV.

How can I reorder the main sections on my CV?

You can reorder the main sections (education, work experiences) or the sub-sections (individual work experiences)sections manually to display them in the order you want.

To move an entire section

 • Click on the blue arrows you see on the left side of that section.

To move items within a section:

 • Move your mouse to the left of that item. Your cursor will take a different shape (a cross/plus). You can then click, hold and move it up or down (drag and drop) depending on where you want to place that item.
How to unpublish my Europass CV that I published on EURES?

 

To unpublish your Europass CV from EURES you need to:

 •  Log in to your Europass account.
 • Select "Unpublish your CV on EURES" under "Account Settings",
 • Click "Unpublish CV"  on the popup that appears asking if you are sure you want to unpublish your CV on EURES.

Using Europass

Is there a record of all the times that Europass had technical issues?

Yes, if you were not able to use Europass due to instability, you can refer to the Error Log Page for reference. It lists the dates and times when Europass had full or partial inaccessibility, due to planned technical maintenance or unexpected technical problems.

I shared my Europass information via a hyperlink. How can I deactivate that link?
 • Login to your Europass account 
 • Go to the “activity feed” section under the “Me” button.
 • Click on edit (the icon in the shape of a pen on the right) of the specific link.
 • Select “unpublish link” to deactivate that link.
How can I get jobs and course suggestions?

Europass offers jobs and course suggestions by matching them with the skills and interests that you have provided on your profile and the "my skills"  or "my interest"  tools. 

 • Select the "Settings" option under the “Me” button.
 • Click on "Customise suggestion settings".
 • On "Manage suggestions", click on edit.

Switch the button on the right to ON to be able to receive job and course suggestions. You will be able to see personalised suggestions on your Europass dashboard.

Don’t forget to save the changes!

„EUROPASS“ ŠABLONAI

Kas yra „Europass“ įgūdžių pasas?

„Europass“ įgūdžių pasas buvo priemonė, kuria „Europass“ platformoje buvo galima naudotis iki 2019 m. Naudotojai galėjo sukurti vieną dokumentų rinkinio rinkmeną. „Europass“ įgūdžių pasas nebenaudojamas, bet registruoti „Europass“ naudotojai dabar gali dalytis dokumentais savo „Europass“ bibliotekoje.

Kaip aprašyti savo skaitmeninius įgūdžius?

„Europass“ profilyje galima išvardyti ir susisteminti savo skaitmeninius įgūdžius. Galima sudaryti visų savo skaitmeninių įgūdžių sąrašą, nurodant, be kita ko, priemones ir programinę įrangą, kuria galite naudotis, taip pat projektus ar pasiekimus, kuriais didžiuojatės. Galite aprašyti priemones, kurias naudojate darbo arba mokymosi reikalams, taip pat nurodyti laisvalaikiu naudojamas priemones (pvz., socialinės žiniasklaidos, tinklaraščių, žaidimų programas). Įgūdžius galima suskirstyti į įvairias grupes, pvz., sukurti dizaino reikalams naudojamų skaitmeninių priemonių grupę, darbe reikalingų skaitmeninių įgūdžių grupę arba net išvardyti pageidaujamus įgyti skaitmeninius įgūdžius.

Kaip savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius?

Kalbų mokėjimo įgūdžius galima savarankiškai įsivertinti „Europass“ profilyje. Įgūdžių įsivertinimas reiškia, kad naudotojas juos apmąsto ir apibūdina jų lygį. „Europass“ profilyje galima užpildyti paprastą savarankiško vertinimo lentelę, apibūdinant savo kalbų mokėjimo įgūdžius. Galima perskaityti kiekvieną savarankiško vertinimo priemonėje pateiktą aprašymą ir pasirinkti lygį, geriausiai atitinkantį naudotojo klausymo, skaitymo, gebėjimo bendrauti, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius bet kuria kalba. „Europass“ bibliotekoje taip pat galima išsaugoti savo kalbų mokėjimo pažymėjimus. Savarankiško vertinimo priemonėje naudojama Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema (CEFR).

Savo „Europass“ profilio savarankiško įsivertinimo lentele galima pasidalyti su darbdaviais, švietimo ar mokymo įstaigomis ir kt.

Kas atsitiko su „Europass“ kalbų pasu?

2004 m. „Europass“ kalbų pasas buvo įdiegtas kaip vienas iš „Europass“ dokumentų šablonų. Tai buvo priemonė savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius ir kvalifikaciją.

Kalbų pasas buvo integruotas į dabartinio „Europass“ profilį ir tapo skirsniu „Kalbų žinios“. Ir toliau galima savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimą pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR) ir, prireikus, pasidalyti įsivertinimo rezultatais su darbdaviais ar švietimo įstaigomis.

Kas yra diplomo priedėlis?

Diplomo priedėlis gali padėti aiškiai ir nuosekliai aprašyti aukštojo išsilavinimo kvalifikaciją.

Kas yra „Europass“ pažymėjimo priedėlis?

„Europass“ pažymėjimo priedėlis gali padėti aiškiai ir nuosekliai aprašyti profesinio rengimo ir mokymo kvalifikaciją.

Kas yra „Europass“ mobilumo dokumentas?

„Europass“ mobilumo dokumentas gali padėti parodyti užsienyje įgytus įgūdžius.

„EUROPASS“ GYVENIMO APRAŠYMŲ IR MOTYVACINIŲ LAIŠKŲ KŪRIMO PRIEMONĖ

2020 m. liepos mėn. pradėjo veikti atnaujinta „Europass“ platforma. Ar dar galima naudotis anksčiau sukurtais „Europass“ gyvenimo aprašymais ir motyvaciniais laiškais?

Jei „Europass“ gyvenimo aprašymas arba motyvacinis laiškas sukurtas iki 2020 m. liepos mėn., norint redaguoti šiuos dokumentus, juos galima importuoti į internetinę dokumentų kūrimo priemonę. Taip pat galima užsiregistruoti, susikurti „Europass“ profilį ir išsaugoti šiuos dokumentus savo „Europass“ bibliotekoje, kad juos būtų galima peržiūrėti ir jais dalytis vienoje vietoje.

Kaip išsisaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymą?

Parengus gyvenimo aprašymą, naudotojams visada pasiūlomi galimi išsaugojimo būdai.

Registruoti naudotojai gali parsisiųsti jį į savo įrenginį arba išsaugoti savo „Europass“ bibliotekoje.

Neregistruoti naudotojai gali jį parsisiųsti į savo įrenginį.

Ar „Europass“ gali išversti „Europass“ gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus?

„Europass“ profilį, „Europass“ gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką galima susikurti 29 skirtingomis kalbomis. Tačiau „Europass“ neverčia jūsų profilyje ar dokumentuose jau pateiktos informacijos.

Ar galima susikurti kelias skirtingas „Europass“ gyvenimo aprašymo versijas?

Galima susikurti kelias „Europass“ gyvenimo aprašymo versijas. Taip pat galima naudotis įvairiais jau parengtais šablonais. Registruoti naudotojai versijas gali išsaugoti savo „Europass“ bibliotekoje. Neregistruoti naudotojai gali parsisiųsti „Europass“ gyvenimo aprašymų versijas ir vėliau jas papildyti

Praradau savo „Europass“ gyvenimo aprašymą. Ką daryti?

Neregistruotų naudotojų į „Europass“ profilį įrašyta informacija saugoma 48 valandas nuo paskutinio apsilankymo.

Registruotų naudotojų įrašyta informacija saugoma ilgiau, o susikurtus „Europass“ gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus jie gali išsaugoti savo bibliotekoje.

Ar galima keisti „Europass“ gyvenimo aprašymo formą?

Naudojantis „Europass“ gyvenimo aprašymų kūrimo priemone galima savo nuožiūra pridėti naujų gyvenimo aprašymo skirsnių, juos šalinti ir keisti. Skirsnius „Darbo patirtis“ ir „Išsilavinimas ir mokymasis“ galima perkelti, redaguoti arba pašalinti. Be to, atsižvelgiant į savo poreikius ir patirtį, galima susikurti atskirus skirsnius norimais pavadinimais.

Užpildžius pageidaujamus skirsnius, iš įvairių šablonų sąrašo bus galima pasirinkti tinkamą gyvenimo aprašymo maketą. Tokiu būdu naudotojai galės susikurti kiekvienai paraiškai tinkamos išvaizdos ir turinio gyvenimo aprašymą.

Kaip galima atnaujinti savo „Europass“ gyvenimo aprašymą?

Registruoti naudotojai gali išsaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymus savo „Europass“ bibliotekoje ir juos bet kada pildyti ar keisti. Neregistruoti naudotojai gali įkelti savo „Europass“ gyvenimo aprašymą į internetinę dokumentų kūrimo priemonę, padaryti reikalingus pakeitimus ir jį vėl parsisiųsti į savo kompiuterį.

Kur galima išsaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymus?

„Europass“ gyvenimo aprašymus galima išsaugoti šiais būdais:

 • Įrašyti juos savo „Europass“ bibliotekoje (tik registruotiems naudotojams),
 • Parsisiųsti į savo kompiuterį.