Frequently Asked Questions

Europass templates

Kas yra „Europass“ įgūdžių pasas?

„Europass“ įgūdžių pasas buvo priemonė, kuria „Europass“ platformoje buvo galima naudotis iki 2019 m. Naudotojai galėjo sukurti vieną dokumentų rinkinio rinkmeną. „Europass“ įgūdžių pasas nebenaudojamas, bet registruoti „Europass“ naudotojai dabar gali dalytis dokumentais savo „Europass“ bibliotekoje.

Kaip aprašyti savo skaitmeninius įgūdžius?

„Europass“ profilyje galima išvardyti ir susisteminti savo skaitmeninius įgūdžius. Galima sudaryti visų savo skaitmeninių įgūdžių sąrašą, nurodant, be kita ko, priemones ir programinę įrangą, kuria galite naudotis, taip pat projektus ar pasiekimus, kuriais didžiuojatės. Galite aprašyti priemones, kurias naudojate darbo arba mokymosi reikalams, taip pat nurodyti laisvalaikiu naudojamas priemones (pvz., socialinės žiniasklaidos, tinklaraščių, žaidimų programas). Įgūdžius galima suskirstyti į įvairias grupes, pvz., sukurti dizaino reikalams naudojamų skaitmeninių priemonių grupę, darbe reikalingų skaitmeninių įgūdžių grupę arba net išvardyti pageidaujamus įgyti skaitmeninius įgūdžius.

Kaip savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius?

Kalbų mokėjimo įgūdžius galima savarankiškai įsivertinti „Europass“ profilyje. Įgūdžių įsivertinimas reiškia, kad naudotojas juos apmąsto ir apibūdina jų lygį. „Europass“ profilyje galima užpildyti paprastą savarankiško vertinimo lentelę, apibūdinant savo kalbų mokėjimo įgūdžius. Galima perskaityti kiekvieną savarankiško vertinimo priemonėje pateiktą aprašymą ir pasirinkti lygį, geriausiai atitinkantį naudotojo klausymo, skaitymo, gebėjimo bendrauti, kalbėjimo ir rašymo įgūdžius bet kuria kalba. „Europass“ bibliotekoje taip pat galima išsaugoti savo kalbų mokėjimo pažymėjimus. Savarankiško vertinimo priemonėje naudojama Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema (CEFR).

Savo „Europass“ profilio savarankiško įsivertinimo lentele galima pasidalyti su darbdaviais, švietimo ar mokymo įstaigomis ir kt.

Kas atsitiko su „Europass“ kalbų pasu?

T2004 m. „Europass“ kalbų pasas buvo įdiegtas kaip vienas iš „Europass“ dokumentų šablonų. Tai buvo priemonė savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimo įgūdžius ir kvalifikaciją.

Kalbų pasas buvo integruotas į dabartinio „Europass“ profilį ir tapo skirsniu „Kalbų žinios“. Ir toliau galima savarankiškai įsivertinti kalbų mokėjimą pagal Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CEFR) ir, prireikus, pasidalyti įsivertinimo rezultatais su darbdaviais ar švietimo įstaigomis.

Kas yra diplomo priedėlis?

Diplomo priedėlis gali padėti aiškiai ir nuosekliai aprašyti aukštojo išsilavinimo kvalifikaciją.

Kas yra „Europass“ pažymėjimo priedėlis?

„Europass“ pažymėjimo priedėlis gali padėti aiškiai ir nuosekliai aprašyti profesinio rengimo ir mokymo kvalifikaciją.

Kas yra „Europass“ mobilumo dokumentas?

„Europass“ mobilumo dokumentas gali padėti parodyti užsienyje įgytus įgūdžius.

Europass CV and cover letter editor

2020 m. liepos mėn. pradėjo veikti atnaujinta „Europass“ platforma. Ar dar galima naudotis anksčiau sukurtais „Europass“ gyvenimo aprašymais ir motyvaciniais laiškais?

Jei „Europass“ gyvenimo aprašymas arba motyvacinis laiškas sukurtas iki 2020 m. liepos mėn., norint redaguoti šiuos dokumentus, juos galima importuoti į internetinę dokumentų kūrimo priemonę. Taip pat galima užsiregistruoti, susikurti „Europass“ profilį ir išsaugoti šiuos dokumentus savo „Europass“ bibliotekoje, kad juos būtų galima peržiūrėti ir jais dalytis vienoje vietoje.

Kaip išsisaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymą?

Parengus gyvenimo aprašymą, naudotojams visada pasiūlomi galimi išsaugojimo būdai.

Registruoti naudotojai gali parsisiųsdinti jį į savo įrenginį arba išsaugoti savo „Europass“ bibliotekoje.

Neregistruoti naudotojai gali jį parsisiųsdinti į savo įrenginį.

Ar „Europass“ gali išversti „Europass“ gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus?

„Europass“ profilį, „Europass“ gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką galima susikurti 29 skirtingomis kalbomis. Tačiau „Europass“ neverčia jūsų profilyje ar dokumentuose jau pateiktos informacijos.

Ar galima susikurti kelias skirtingas „Europass“ gyvenimo aprašymo versijas?

Galima susikurti įvairių „Europass“ gyvenimo aprašymo versijų. Taip pat galima naudotis įvairiais jau parengtais maketais. Registruoti naudotojai įvairias versijas gali išsaugoti savo „Europass“ bibliotekoje. Neregistruoti naudotojai gali parsisiųsdinti įvairias „Europass“ gyvenimo aprašymų versijas ir vėliau jas papildyti.

Praradau savo „Europass“ gyvenimo aprašymą. Ką daryti?

Neregistruotų naudotojų į „Europass“ profilį įrašyta informacija saugoma 48 valandas nuo paskutinio apsilankymo.

Registruotų naudotojų įrašyta informacija saugoma ilgiau, o susikurtus „Europass“ gyvenimo aprašymus ir motyvacinius laiškus jie gali išsaugoti savo bibliotekoje.

Ar galima keisti „Europass“ gyvenimo aprašymo formą?

Naudojantis „Europass“ gyvenimo aprašymų kūrimo priemone galima savo nuožiūra pridėti naujų gyvenimo aprašymo skirsnių, juos šalinti ir keisti. Skirsnius „Darbo patirtis“ ir „Išsilavinimas ir mokymasis“ galima perkelti, redaguoti arba pašalinti. Be to, atsižvelgiant į savo poreikius ir patirtį, galima susikurti atskirus skirsnius norimais pavadinimais.

Užpildžius pageidaujamus skirsnius, iš įvairių šablonų sąrašo bus galima pasirinkti tinkamą gyvenimo aprašymo maketą. Tokiu būdu naudotojai galės susikurti kiekvienai paraiškai tinkamos išvaizdos ir turinio gyvenimo aprašymą.

Kaip galima atnaujinti savo internetinį „Europass“ gyvenimo aprašymą?

Registruoti naudotojai gali išsaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymus savo „Europass“ bibliotekoje ir juos bet kada pildyti ar keisti. Neregistruoti naudotojai gali įkelti savo „Europass“ gyvenimo aprašymą į internetinę dokumentų kūrimo priemonę, padaryti reikalingus pakeitimus ir jį vėl parsisiųsdinti atgal į savo įrenginį.

Kur galima išsaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymus?

„Europass“ gyvenimo aprašymus galima išsaugoti šiais būdais:

  • Įrašyti juos savo „Europass“ bibliotekoje (tik registruotiems naudotojams),
  • Parsisiųsdinti į savo įrenginį (stalinį kompiuterį arba mobilųjį įrenginį).
Kokiu formatu galima išsaugoti „Europass“ gyvenimo aprašymus?

Šiuo metu savo „Europass“ gyvenimo aprašymus galima išsaugoti „Europass“ PDF formatu.

Negaliu pridėti nuotraukos savo „Europass“ gyvenimo aprašyme.

Patikrinkite, ar įkėlėte tinkamo formato nuotraukos rinkmeną: PNG, JPG.

Jei taip, patikrinkite, ar rinkmena ne didesnė nei 20 MB.

Support and Information

Nesu ES pilietis. Ar galiu naudotis „Europass“?

Taip, „Europass“ yra nemokamas internetinių priemonių ir informacijos rinkinys visiems, nepriklausomai nuo pilietybės ar gyvenamosios šalies.

Ar „Europass“ gali padėti siekiant įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimo?

„Europass“ gali padėti aiškiai ir nuosekliai informuoti apie savo įgūdžius, kvalifikaciją ir patirtį. „Europass“ naudojimas nesuteikia jokios teisės į automatinį įgūdžių ir kvalifikacijos ar kitų profesinių teisių pripažinimą. „Europass“ profilis ir „Europass“ dokumentai, pavyzdžiui, diplomo priedėlis, pažymėjimo priedėlis ir „Europass“ mobilumo dokumentas gali padėti paaiškinti naudotojo įgūdžius ir kvalifikaciją darbdaviams, švietimo ir mokymo įstaigoms ar kitiems asmenims.

Ar galima naudoti arba dauginti „Europass“ interneto svetainėje pateikiamą informaciją?

„Europass“ interneto svetainės informacija galimą naudoti, nurodžius šaltinį (© Europos Sąjunga).

Ar „Europass“ gyvenimo aprašymų priemone gali naudotis neregiai arba silpnaregiai?

Taip, „Europass“ funkcijos parengtos kruopščiai apgalvojus silpnaregių ir neregių poreikius. Platformoje įdiegtos pagalbinės technologijos ir alternatyvos žmonėms su tokia negalia.

Kas yra nacionaliniai „Europass“ centrai?

Nacionaliniai „Europass“ centrai koordinuoja visą su „Europass“ susijusią veiklą kiekvienoje „Europass“ platformos šalyje dalyvėje. Kiekvienas asmuo ar organizacija, kuriuos domina galimybė naudoti „Europass“, arba kurie norėtų apie šią iniciatyvą sužinoti daugiau, turėtų pirmiausia kreiptis į šiuos centrus. Galima kreiptis į savo šalies arba šalies, kurioje norėtumėte dirbti arba mokytis, nacionalinį „Europass“ centrą.

Kur gauti pagalbos savo šalyje?

Pagalbinės informacijos ir pagalbos tarnybų įvairiose šalyse galima ieškoti „Europass“ skirsniuose Mokymasis Europoje ir Darbas Europoje. Pageidaujamą šalį pasirinkite iš sąrašo.

Daugiau informacijos apie „Europass“ galite teirautis savo šalies nacionalinio „Europass“ centro.

Kaip sužinoti savo kvalifikacijos lygį pagal Europos kvalifikacijų sandarą (EKS)?

Informacija apie EKS lygį gali būti nurodyta jūsų kvalifikacijos dokumentuose (diplome, pažymėjime, išrašuose), taip pat galite paprašyti, kad įstaiga, kurioje mokėtės, suteiktų jums šią informaciją.

Kas yra Europos kvalifikacijų sandara (EKS)?

Europos kvalifikacijų sandara (EKS) – tai ES priemonė, padedanti geriau suprasti įvairių šalių suteikiamas kvalifikacijas ir jų sistemas. EKS naudojama paprasta aštuonių lygių sistema, suteikianti galimybę suprasti bet kurioje Europos šalyje įgytą kvalifikaciją. Informacija apie EKS lygį gali būti nurodyta jūsų kvalifikacijos diplome, diplomo priedėlyje arba pažymėjimo priedėlyje. Informaciją apie savo kvalifikacijos lygį pagal EKS galite nurodyti gyvenimo aprašyme ir paraiškose, kad kitų šalių darbdaviai arba švietimo ir mokymo įstaigos suprastų jūsų kvalifikaciją.