„Europass“ priemonės

„Europass“ platformoje yra įvairių nemokamų daugiakalbių priemonių, kuriomis galima naudotis planuojant savo karjerą ir mokymąsi visą gyvenimą.

„Europass“ priemonėmis gali naudotis suinteresuotieji subjektai visoje ES, teikdami paslaugas ir pagalbą kitiems. Šiomis priemonėmis gali naudotis švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai, profesinio orientavimo specialistai, darbdaviai, valstybinės užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai, darbo su jaunimu paslaugų teikėjai, jaunimo organizacijos, savanorių organizacijos, politikos formuotojai ir kt.

Taip pat galite sužinoti, kaip integruoti „Europass“ į savo paraiškų teikimo ir įdarbinimo procesus, arba gauti daugiau informacijos apie „Europass“ skaitmeninius kredencialus.