„Europass“ užimtumui ir įdarbinimui

„Europass“ teikiamos paslaugos labai naudingos žmogiškųjų išteklių specialistams, įdarbinimo tarnyboms, darbuotojų priėmimo skyrių vadovams ir orientavimo specialistams, kuriems reikia patikimų priemonių ir informacijos, padedančių suprasti darbo ieškančių asmenų įgūdžius ir kvalifikaciją.

Paprastesnis įdarbinimas

Jeigu pagalbine įdarbinimo priemone pasirinksite „Europass“, galėsite paprašyti darbo ieškančių asmenų susikurti „Europass“ profilį. „Europass“ naudotojai gali susikurti profilį, kuriame būtų pateikta visų jų įgūdžių, kvalifikacijos ir patirties apžvalga. Panorėję, naudotojai galėtų pasidalyti su darbdaviais nuoroda į savo profilį. Darbdaviai ar įdarbinimo tarnybos profilyje galėtų pamatyti suprantamai ir sistemingai pateiktą informaciją apie kandidatų įgūdžius ir patirtį. Naudodamiesi „Europass“, darbo ieškantys asmenys taip pat gali susikurti gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir pasidalyti jais bei kitais „Europass“ platformoje išsaugotais dokumentais atsiuntę vieną paprastą nuorodą.

Be to, jeigu apie laisvą darbo vietą paskelbta Europos užimtumo tarnybos (EURES) portale, tinkamų įgūdžių profilio kandidatams „Europass“ tokius darbo pasiūlymus parodys paryškintus.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

„Europass“ platforma taip pat galima naudotis darbuotojų įgūdžiams tobulinti. „Europass“ gali padėti susidaryti aiškų organizacijos darbuotojų turimų įgūdžių vaizdą, kuris labai padės planuoti mokymo ir tobulinimo poreikius. Darbuotojai gali susikurti ir pildyti „Europass“ profilį, kuriame fiksuotų savo profesinį tobulėjimą, pasiekimus ir pažangą darbe. Įdiegus nemokamą ir patikimą ES priemonę „Europass“ savo organizacijoje, galima atrasti slypintį nepanaudotą žmogiškąjį potencialą.

Aiški informacija apie įgūdžius ir kvalifikaciją

„Europass“ platformoje taip pat yra įvairių kitų priemonių, kurios gali padėti suprasti, kokius įgūdžius ir kvalifikaciją turi asmuo, net jei kvalifikacija įgyta užsienio šalyje:

  • aukštojo mokslo įstaigų išduodamas diplomo priedėlis, kuriame standartine forma aprašoma aukštojo išsilavinimo kvalifikacija (pvz., balai, pasiekimai, įstaiga),
  • profesinio rengimo ir mokymo (PRM) įstaigų išduodamas „Europass“ pažymėjimo priedėlis, kuriame standartine forma aprašoma profesinė kvalifikacija (pvz., balai, pasiekimai, įstaiga),
  • „Europass“ mobilumo dokumentas, kuriame aprašoma tarptautinė patirtis ir įgūdžiai, įgyti mokantis, dirbant ar savanoriaujant užsienyje.

Galima paprašyti, kad būsimi kandidatai į darbo vietas pateiktų šiuos dokumentus kartu su prašymu priimti į darbą.

„Europass“ skaitmeniniai kredencialai

Naudodamosi „Europass“ skaitmeninių kredencialų sistema švietimo įstaigos gali išduoti skaitmeninius, nuo klastojimo apsaugotus kvalifikacijos pažymėjimus ir kitus įgyto išsilavinimo kredencialus. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai suteikia asmenims, kurie mokosi, darbdaviams, švietimo ir mokymo įstaigoms ir kitoms įgaliotosioms įstaigoms galimybę paprastai ir patikimai patikrinti skaitmeninių kredencialų autentiškumą. Jie suteikia galimybę patvirtinti kandidatų į darbo vietas ir darbuotojų kvalifikacijos autentiškumą. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai teisiniu požiūriu yra lygiaverčiai popieriniams pažymėjimams visoje Europos Sąjungoje, o visi šios infrastruktūros elementai yra atviri ir nemokami. Daugiau informacijos apie „Europass“ skaitmeninius kredencialus.

Padėkite populiarinti „Europass“ platformą!

Europos Komisija siekia, kad „Europass“ taptų vertinga ir plačiai naudojama paslauga darbdaviams, įdarbinimo tarnyboms ir darbuotojų tobulinimo organizacijoms.

Laukiame jūsų atsiliepimų ir klausimų apie „Europass“.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.