europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése

Az Európai Unió támogatja azokat a fellépéseket, melyek célja láthatóvá tenni és értékes tudásként elismertetni a nem formális és az informális tanulás eredményeként megszerzett készségeket. A készségek érvényesítésének köszönhetően az egyének a készségeik teljes repertoárját fel tudják használni karrierjük építéséhez és a továbbtanuláshoz.

Mit nevezünk nem formális és informális tanulásnak?

Köztudott, hogy nemcsak az oktatási és képzési intézmények falain belül sajátíthatunk el új készségeket: a tanulás rendkívül sokféle módon és formában valósulhat meg. Készségek kialakulhatnak mellékesen, a mindennapi élet tevékenységei során is, anélkül, hogy eleinte a tanulás lett volna az elsődleges cél vagy szándék.

  • A nem formális tanulás általában strukturált tanulást jelent (ilyenek például a vállalati képzések).
  • Az informális tanulás természetes módon, különböző tevékenységek kísérőjelenségeként következik be (gondoljunk csak a szabadidős tevékenységek keretében fejlődő digitális készségekre).

 

Mit jelent a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése?

A nem formális és informális tanulás révén elsajátított készségek jelentős előnyökkel járnak az egyénre nézve. De hogyan lehet a készségeket láthatóvá tenni és értékes tudásként elismertetni?

A készségek érvényesítésének folyamatán belül az egyének számára lehetőség nyílik készségeik azonosítására, dokumentálására, értékelésére és tanúsíttatására. Az eljárás eredményeként az egyén részleges vagy akár teljes képesítést is szerezhet, növekedhetnek munkaerőpiaci esélyei, és új szakmai távlatok nyílhatnak meg előtte. A készségek érvényesítésével hozzáférhetőbbé válnak a különböző továbbtanulási és továbbképzési lehetőségek, és egyes oktatási modulok vagy felsőoktatási képzések mentességet biztosíthatnak bizonyos elemeik alól.

A készségek érvényesítése növeli a társadalmi befogadást, és azáltal, hogy láthatóvá teszi az egyének – köztük korai iskolaelhagyók, munkanélküliek, alacsony képzettségű felnőttek és harmadik országbeli állampolgárok – készségeit, javíthatja azok társadalmi pozícióját és lehetőségeit.

Young woman holding a colour palette

Milyen szerep jut a tagállamoknak és az uniós intézményeknek?

A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012. évi ajánlás felkéri az uniós országokat, hogy 2018-ig vezessenek be olyan tagállami intézkedéseket, amelyek szükségesek a fent említett eredmények érvényesítéséhez. Ezeknek az intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy növekedjen a formális oktatáson és képzésen kívül – azaz munkahelyen, otthon vagy önkéntes tevékenység keretében – szerzett tudás és készségek láthatósága és értéke. Az Európai Bizottság és az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) segíti a tagállamokat ebben a folyamatban.

A nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről szóló európai iránymutatások szakpolitikai és gyakorlati tanácsokkal szolgálnak a politikai döntéshozók és az érdekelt felek számára az érvényesítési folyamattal kapcsolatban. Az európai adattár bevált gyakorlatok és tematikus elemzések felhasználásával szemlélteti, hogyan történik az érvényesítés nemzeti, regionális és helyi szinten Európában. Az iránymutatások és az adattár egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy az érdekelt felek között párbeszéd alakuljon ki folyamatos erőfeszítéseik jegyében, amelyeket a készségérvényesítés európai térnyerésének irányában tesznek.

Az országok egyszeri jelentéseket nyújtanak be az Europass tanácsadó csoportnak arról, milyen szakpolitikai megoldások segítségével ültették gyakorlatba az ajánlás iránymutatásait. A jelentések ismertetik az elért eredményeket és a leküzdendő kihívásokat.

A tanácsi ajánlás végrehajtását az európai képesítési keretrendszer tanácsadó csoportja követi nyomon. A jegyzőkönyvek és az ülések dokumentumai megtalálhatók a bizottsági szakértői csoportok nyilvántartásában.