europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Felkészülés külföldi tanulmányokra

Ha Ön egy másik uniós országban szeretne tanulni vagy továbbképzésen részt venni, képesítéseit (diploma, oklevél vagy szakképesítési bizonyítvány) be kell mutatnia annak az oktatási vagy képzési intézménynek, ahova jelentkezni kíván. Az alábbiakban tippeket és útmutatást teszünk közzé, hogy segítsünk Önnek a képesítéseinek elismertetésében és külföldi tanulmányainak előkészítésében.

Enthusiastic young woman sitting on the floor next to a suitcase and typing on a laptop

Tájékozódjon

Mielőtt jelentkezne egy képzésre, ellenőrizze, hogy mennyibe kerül a tandíj, mennyi ideig tart a tanfolyam, melyek a jelentkezési feltételek, és miképpen tudja tanulmányait külföldön elismertetni. 

Mielőtt külföldi diákcsereprogramban venne részt, alaposan tájékozódjon a küldő és a fogadó intézménynél a képzés tartalmáról, az érdemjegyekről és a vizsgákról.

Járjon utána a képesítések elismerésének

Bővebb információkért lépjen kapcsolatba az adott ország ENIC-NARIC központjával. Az ENIC-NARIC központok munkatársai segítenek Önnek felmérni, hogy miképpen ismertetheti el a külföldön szerzett képesítéseit, hogy az oktatási és képzési intézmények pontosabb képet nyerjenek azokról.

Az Europass önéletrajzában és jelentkezési dokumentumaiban adja meg a képesítésének szintjét, hogy az mindenki számára egyértelmű legyen. Az oktatási intézményének módjában állhat bővebb információkkal szolgálni a képesítéseiről.

Ellenőrizze és hasonlítsa össze a képesítési szinteket 

Tájékozódjon, hogy az Ön képesítése hol helyezkedik el hazájának nemzeti képesítési keretrendszerében. Több országnak is van nemzeti képesítési keretrendszere, amely a saját oktatási rendszerében megszerezhető különböző képesítések besorolására szolgál. Képesítésének szintjét Ön az európai képesítési keretrendszer (EKK) segítségével is megadhatja. Az EKKR az európai országok képesítési rendszereit segít összehasonlítani.

poggyász

Készítse elő a kért dokumentumokat

Rendszerezze dokumentumait. Győződjön meg arról, hogy könnyen hozzáfér okleveleihez, betétlapjaihoz és azok fordításához, és azokat az érintett oktatási és képzési intézmények rendelkezésére tudja bocsátani. Tudta, hogy valamennyi digitális dokumentumát tárolhatja az Europass-dokumentumtárában?

  • Felsőfokú képesítéséhez oklevélmellékletet igényelhet attól az intézménytől, ahol tanulmányait elvégezte. Az oklevélmelléklet hasznos információkkal szolgál képesítéséről.
  • Szakképesítéséhez Europass bizonyítványkiegészítést igényelhet attól az intézménytől, ahol tanulmányait elvégezte. A bizonyítványkiegészítés hasznos információkkal szolgál az Ön szakképesítéséről.