europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Oklevélmelléklet

Ön nemrég szerzett felsőfokú képesítést alap- vagy mesterképzésen? Az oklevélmelléklettel ezt Európa-szerte igazolni tudja.

Mi is az az oklevélmelléklet?

Olyan dokumentum, amely információkat tartalmaz a megszerzett képesítésről. Az oklevélmelléklet segítségével a munkaadók és az oktatási intézmények jobban átlátják, hogy milyen képesítésről van szó.

Ha külföldön pályázik állásra vagy képzésre, előfordulhat, hogy nehezen tudja megértetni az illetékesekkel, hogy mit is sajátított el a tanulmányai során. Ilyenkor tesz jó szolgálatot az oklevélmelléklet.

Milyen információkat tartalmaz?

Az oklevélmelléklet a tulajdonosa által elért eredményekkel kapcsolatos információkat tartalmazza, például a kreditpontokat, az érdemjegyeket és a tananyagot.

Ezek az információk igazolják: 

  • a megszerzett képesítés típusát és szintjét,
  • a képesítést kibocsátó intézmény nevét,
  • az oktatási program tartalmát és az elért eredményeket,
  • az adott ország oktatási rendszerére vonatkozó információkat.

Ezek az információk megkönnyítik a munkaadóknak és az oktatási intézményeknek, hogy képet kapjanak az Ön képesítéséről, Önnek pedig hogy tovább lépjen a szakmai pályáján.

Hogyan kaphatok oklevélmellékletet?

Oklevélmellékletet attól a felsőoktatási intézménytől igényelhet, ahol tanulmányait elvégezte.

A főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők több mint 40 országban automatikusan és díjmentesen megkapják oklevélmellékletüket, amely a legfőbb európai nyelveken rendelkezésükre áll.

Oklevélmelléklet-minták

Oklevél + oklevélmelléklet = a külföldi állásokra vagy képzésekre történő sikeres pályázás záloga