Europass – foglalkoztatás és munkaerő-felvétel

Az Europass szolgáltatásainak nagy hasznát vehetik a humánerőforrás-szakértők, fejvadászok, munkaerő-felvételért felelős vezetők és pályaorientációs tanácsadók, akiknek megbízható eszközökre és információkra van szükségük a jelentkezők készségeinek és képesítéseinek feltérképezéséhez.

A felvételi eljárás egyszerűsítése

Az Europass jól hasznosítható a felvételnél; Ön felkérheti az állásra jelentkezőket, hogy hozzák létre Europass-profiljukat. Az Europass-felhasználók profiljukban közérthetően és strukturáltan adhatnak számot készségeikről, képesítéseikről és tapasztalataikról. A profilhoz vezető linket megoszthatják a munkaadókkal és a felvételiztetőkkel, akik áttekinthetik a jelentkezők készségeit és tapasztalatait. Az Europass segítségével a jelentkezők önéletrajzokat és motivációs leveleket is létrehozhatnak, amelyeket más dokumentumokkal együtt megoszthatnak az érdeklődőkkel – ehhez csupán a linket kell elküldeniük.

Ha ön közzéteszi hirdetését az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálon (EURES-portál), az Europass láthatóvá teszi azt azon álláskeresők előtt, akiknek a profilja megfelel a meghirdetett állás betöltéséhez szükséges követelményeknek.

Az alkalmazottak készségeinek fejlesztése

Az Europass felhasználható a jelenlegi munkaerő készségfejlesztésének támogatásához is. Az Europass alkalmas arra, hogy felmérje a cégnél dolgozók készségeit, illetve a képzési és fejlesztési igényeket. A munkavállalók létrehozhatják Europass-profiljukat, hogy rögzítsék személyes fejlődésüket, eredményeiket és munkahelyi előmenetelüket. Ezzel az ingyenes és megbízható uniós eszközzel a vállalkozások jobban ki tudják aknázni az alkalmazottjaikban rejlő potenciált.

Készségek és képesítések áttekintése

Az Europass számos más eszközt is kínál Önnek, hogy képet kapjon a különböző készségekről és képesítésekről (ideértve a más országban szerzett képesítéseket is):

  • A felsőfokú intézmények által kibocsátott oklevélmelléklet szabványos formátumban ismerteti az adott felsőfokú végzettséget (pl. a végzettség szintje, vizsgaeredmények, a kibocsátó intézmény).
  • A szakképzési intézmények által kibocsátott Europass bizonyítványkiegészítő szabványos formátumban ismerteti az adott szakmai képesítést (pl. a végzettség szintje, vizsgaeredmények, a kibocsátó intézmény).
  • Az Europass mobilitási igazolvány összegezi tulajdonosának tapasztalatait és készségeit, melyeket külföldi tanulmányok, munkavégzés vagy önkéntes munka során szerzett.

Ön kérheti az állásra jelentkezőktől, hogy bocsássák rendelkezésre a fenti dokumentumok valamelyikét.

Europass digitális tanúsítványok

Az oktatási intézmények biztonságos, meghamisíthatatlan Europass digitális tanúsítványokkal tudják igazolni az elvégzett képzéseket, a megszerzett képesítéseket. A tanulók, munkaadók, oktatási és képzési intézmények, valamint más felhatalmazott szervek egyszerűen és hitelt érdemlő módon ellenőrizhetik a digitális tanúsítványok valódiságát. A digitális tanúsítványokkal Ön megbizonyosodhat munkatársai és a jelentkezők képesítéseinek valódiságáról is. Az Europass digitális tanúsítványok az EU egész területén jogilag egyenértékűek a papíralapú tanúsítványokkal. A szolgáltatás teljes egészében szabadon és díjmentesen használható. Bővebb információk az Europass digitális tanúsítványokról.

Népszerűsítse Ön is az Europasst!

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a munkaadók, felvételiztetők és az alkalmazottak készségeinek fejlesztésével foglalkozó szakértők minél szélesebb körben használják az Europass szolgáltatást.

Ha észrevétele vagy kérdése van az Europasszal kapcsolatban, írjon nekünk e-mail-üzenetet.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.