Europass – oktatás és képzés

Az Europass értékes forrás tanulók és a friss diplomások, valamint az európai oktatási és képzési intézmények számára. Az Europass-platform az egész életen át tartó tanulás és a szakmai fejlődés online eszköz- és információtára, amelyet az Európai Bizottság kezel.

A felhasználók az Europass-eszközkészlettel megtervezhetik tanulmányaikat és szakmai pályafutásukat

Az Europass többnyelvű eszköz, amellyel az Ön diákjai vagy jövőbeli diákjai egy helyen adhatnak számot készségeikről, képesítéseikről és tapasztalataikról. Az Europass-felhasználók a biztonságos, online eszközön személyes felhasználói profilt hozhatnak létre, amelyben meghatározhatják céljaikat és beszámolhatnak tanulmányaikról és eredményeikről.

A tanulók a tanulmányaik alatt is használhatják az eszközt, hogy profiljukban projektjeiket, eredményeket és teljesítményeiket dokumentálják.

A jövőbeli tanulók az Europass segítségével megoszthatják Önnel profiljukat, önéletrajzukat és dokumentumaikat, hogy számot adjanak készségeikről, képesítéseikről és tapasztalataikról.

Az Europass számos más eszközt is kínál a tanulóknak, hogy dokumentálják készségeiket és képesítéseiket:

  • A felsőfokú intézmények által kibocsátott, szabványos formátumú oklevélmelléklet hasznos információkkal szolgál a felsőfokú végzettségről (pl. a végzettség szintje, vizsgaeredmények, a kibocsátó intézmény).
  • A szakképzési intézmények által kibocsátott, szabványos formátumú Europass bizonyítványkiegészítő hasznos információkkal szolgál a szakmai képesítésről (pl. a végzettség szintje, vizsgaeredmények, a kibocsátó intézmény).
  • Az Europass mobilitási igazolvány összegezi tulajdonosának tapasztalatait és készségeit, melyeket külföldi tanulmányok, munkavégzés vagy önkéntes munka során szerzett.

Információk azoknak, aki egy másik európai országban szeretnének tanulni

Az Europass 29 nyelven nyújt információkat tanulóknak és diákoknak, hogy megtervezzék tanulmányaikat, szakmai pályafutásukat és mobilitási tevékenységeiket.

Az oktatási és képzési intézmények is tájékozódhatnak az alábbiakról:

Az Europass továbbá felsorolja, hogy az egyes tagállamokban milyen európai és belföldi szolgáltatások és információk érhetők el, ha valaki egy másik európai országban szeretne tanulni vagy dolgozni.

Europass digitális tanúsítványok

Az oktatási intézmények biztonságos, meghamisíthatatlan Europass digitális tanúsítványokkal tudják igazolni az elvégzett képzéseket, a megszerzett képesítéseket. A tanulók, munkaadók, valamint az oktatási/képzési intézmények és más felhatalmazott szervek egyszerűen és hitelt érdemlő módon ellenőrizhetik a digitális tanúsítványok valódiságát. Az Europass digitális tanúsítványok az EU egész területén jogilag egyenértékűek a papíralapú tanúsítványokkal. A szolgáltatás teljes egészében szabadon és díjmentesen használható. További információk a digitális tanúsítványokról.

Az Europass népszerűsítése

Az Európai Bizottság a részt vevő országokkal, érdekeltekkel és szakértőkkel karöltve fejleszti és reklámozza az Europasst az Európai Unióban. Fontos, hogy az oktatási intézmények használják ezt a sokoldalú eszközt, hogy ezzel is segítsék a célközönséget és megmutassák, hogy az Europass hogyan elégíti ki a különböző igényeket.

Ha észrevétele vagy kérdése van az Europasszal kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.