Kako vam EURES može pomoći?

EURES pomaže tražiteljima zaposlenja pri zapošljavanju, a poslodavcima u pronalaženju radnika iz cijele Europe

Zahvaljujući jednom od najvažnijih prava koje građani EU-a uživaju – slobodnom kretanju radnika – možete se preseliti u bilo koju državu EU-a, Švicarsku, Island, Lihtenštajn, Norvešku ili Ujedinjenu Kraljevinu i ondje se zaposliti.

EURES pomaže i pruža potporu tražiteljima zaposlenja pri zapošljavanju, a poslodavcima u pronalaženju najprikladnijih kandidata iz cijele Europe.

Portal EURES i više od tisuću EURES-ovih savjetnika koji rade u članicama EURES-a i partnerskim organizacijama nude širok spektar usluga podrške.

Usluge EURES-a za tražitelje zaposlenja i poslodavce uključuju:

  • povezivanje slobodnih radnih mjesta i životopisa na portalu EURES
  • informacije, pomoć te druge usluge podrške radnicima i poslodavcima
  • informacije o životnim i radnim uvjetima u zemljama EURES-a
  • pružanje posebnih usluga podrške radnicima i poslodavcima u pograničnim regijama
  • prilagođene ponude radnih mjesta za konkretne etape u vašoj karijeri u okviru programa Vaš prvi posao preko EURES-a i Reactivate
  • priliku za upoznavanje s budućim poslodavcima i zaposlenicima putem (internetske) platforme Europski dani poslova te
  • pomoć nakon pronalaska posla u vidu učenja jezika i pri integraciji u zemlji odredišta.

Na portalu EURES saznajte više o uslugama koje su vam na raspolaganju. Pronađite podatke za kontakt članova i partnera EURES-a na stranici EURES u vašoj zemlji ili se izravno obratite savjetniku EURES-a telefonom, e-poštom ili u razgovoru putem interneta.