Što se dogodilo s jezičnom putovnicom Europass?

Jezična putovnica Europass je 2004. uvedena kao jedan od predložaka dokumenata Europass odnosno kao alat za samoprocjenu jezičnih vještina i kvalifikacija.

U trenutačnoj verziji Europassa jezična putovnica Europass integrirana je u profil Europass u odjeljak o jezičnim vještinama. Svoje jezične kompetencije možete sami procijeniti na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike te, prema potrebi, podijeliti rezultate s poslodavcima ili obrazovnim ustanovama.