Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Što su digitalne vjerodajnice?

Digitalne vjerodajnice Europassa opisuju postignuće u učenju odnosno aktivnosti, ocjene, profesionalna prava i kvalifikacije.

 

Europska komisija razvija infrastrukturu za digitalne vjerodajnice Europassa (EDCI) radi poticanja učinkovitosti i sigurnosti u pogledu priznavanja vjerodajnica poput kvalifikacija i drugih postignuća u učenju diljem Europe.

U tijeku je razvoj infrastrukture za digitalne vjerodajnice Europassa (EDCI). EDCI će podržavati usluge autentifikacije svih digitalnih dokumenata ili predstavljenih informacija o vještinama ili kvalifikacijama kako je navedeno u članku 4. stavku 6. Odluke o Europassu.

Vjerodajnica je dokumentirana izjava s tvrdnjama o osobi za koju je izdaje obrazovna ustanova nakon iskustva učenja.

Digitalne vjerodajnice Europassa opisuju postignuće u učenju, kao na primjer:

Koristi

S obzirom na to da je riječ o digitalnoj datoteci, vjerodajnice mogu uključivati raznorazne korisne informacije koje poslodavcima i drugim ustanovama omogućuju njihovo priznavanje i razumijevanje. Digitalne vjerodajnice Europassa imaju brojne prednosti u odnosu na kvalifikacije u papirnatom obliku – mogu smanjiti administrativni teret za studente i osobe s diplomom, a i za pružatelje usluga obrazovanja i osposobljavanja te poslovne subjekte. Osim toga, mogu doprinijeti radnim procesima bez papira i smanjenju prijevara povezanih s kvalifikacijama.

Digitalne vjerodajnice Europassa omogućuju trenutnu provjeru; primatelji mogu automatski provjeriti informacije kao što su identitet tijela koje dodjeljuje kvalifikaciju ili jamstvo kvalitete kvalifikacije.

Digitalne vjerodajnice Europassa potpisuju se s pomoću e-pečata, što znači da se u cijelom EU-u pretpostavlja da su autentične i istovjetne papirnatim kvalifikacijama s jednakim informacijama.

Razvoj

Komisija razvija alate, softver i usluge koji će biti dio infrastrukture za digitalne vjerodajnice Europassa (EDCI). U pilot-projektu sudjeluje 18 zemalja koje na nacionalnoj razini ispituju elemente digitalnih vjerodajnica. Kako se projekt bude provodio, tako će se ovdje objavljivati informacije i novosti.

Tehničke informacije o digitalnim vjerodajnicama Europassa

Informacije o digitalnim vjerodajnicama Europassa

    • aktivnosti (npr. odslušani predmeti)
    • ocjene (npr. projekti)
    • postignuća (npr. stečene vještine) 
    • profesionalna prava (npr. članstvo u liječničkoj komori) i
    • kvalifikacije.