europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Europska unija zalaže se za to da vještine stečene neformalnim ili informalnim učenjem budu vidljivije i priznatije. Vrednovanje vještina omogućuje pojedincima da iskoriste puni raspon svojih vještina za karijeru i daljnje učenje.

Što je neformalno i informalno učenje?

Ljudi uče na mnogobrojne načine i u različitim kontekstima izvan struktura formalnog obrazovanja i osposobljavanja. Vještine se mogu razviti tijekom svakodnevnih aktivnosti, čak i ako učenje nije bilo primarni cilj ili namjera.

  • Neformalno učenje obično je strukturirano učenje (npr. osposobljavanje unutar poduzeća).
  • Informalno učenje odvija se prirodno kao dio različitih aktivnosti (npr. digitalne vještine razvijene tijekom slobodnih aktivnosti).

 

Što je vrednovanje neformalnog i informalnog učenja?

Vještine razvijene neformalnim i informalnim učenjem mogu biti velika prednost. No kako da postanu vidljive i cijenjene?

Vrednovanje vještina omogućuje pojedincima da utvrde, dokumentiraju, procijene i certificiraju svoje vještine. Takav postupak može dovesti do dobivanja djelomične ili potpune kvalifikacije. To može povećati izglede na tržištu rada i otvoriti nove profesionalne mogućnosti. Usto može omogućiti bolji pristup daljnjem obrazovanju i osposobljavanju te izuzeća od određenih dijelova modula osposobljavanja ili akademskog programa.

Vrednovanjem se povećava socijalna uključenost, a pojedinci, među ostalim osobe koje su rano napustile školovanje, nezaposlene osobe, niskokvalificirane odrasle osobe i državljani trećih zemalja, mogu se osnažiti ako njihove vještine postanu vidljive.

Young woman holding a colour palette

Koja je uloga država članica i institucija EU-a?

U Preporuci o vrednovanju iz 2012. države članice pozivaju se da uspostave nacionalne mehanizme za vrednovanje do 2018. Tim bi se mehanizmima pojedincima trebalo omogućiti da povećaju vidljivost i vrijednost svojeg znanja i vještina stečenih izvan formalnog obrazovanja i osposobljavanja – na poslu, kod kuće ili u okviru volonterskih aktivnosti. Europska komisija i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) pomažu državama članicama u tom procesu.

Europskim smjernicama za vrednovanje pružaju se politički i praktični savjeti tvorcima politika i dionicima o provedbi vrednovanja. Europski popis na temelju primjera dobre prakse i tematskih analiza ilustrira kako se vrednovanje upotrebljava na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u Europi. Smjernicama i popisom podupire se dijalog svih dionika u njihovom neprekidnom radu na razvoju vrednovanja u Europi.

Zemlje Savjetodavnoj skupini za Europass podnose jednokratna izvješća o svojem političkom odgovoru na Preporuku. U izvješćima se raspravlja o postignutom napretku i izazovima.

Savjetodavna skupina za Europski kvalifikacijski okvir prati provedbu Preporuke Vijeća. Zapisnici i dokumenti sa sastanaka dostupni su u registru stručnih skupina Komisije.