Europass za obrazovanje i osposobljavanje

Europass je vrijedan resurs za studente i osobe s diplomom, ali i za europske ustanove za obrazovanje i osposobljavanje. Europska komisija upravlja platformom Europass, skupom besplatnih internetskih alata i informacija o cjeloživotnom učenju i razvoju karijere.

Europski alat za upravljanje karijerom i studijem

Europass je višejezični alat koji studentima i onima koji će to tek postati omogućuje dokumentiranje svih njihovih vještina, kvalifikacija i iskustva na jednom mjestu. Korisnici Europassa mogu kreirati osobni profil u sigurnom internetskom alatu kako bi utvrdili svoje ciljeve i evidentirali ono što su naučili i postigli.

Studenti mogu koristiti taj profil i tijekom studija za evidenciju svojih projekata, postignuća i napretka.

Oni koji tek trebaju započeti sa studijem mogu dijeliti svoj profil, životopise i druge dokumente putem Europassa kako bi jasno predstavili svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo.

Europass nudi i brojne druge alate s pomoću kojih studenti mogu predstaviti svoje vještine i kvalifikacije:

  • dopunsku ispravu o studiju u kojoj se u standardnom formatu navode korisne informacije o visokoškolskim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuće, ustanova), a izdaju je visoka učilišta
  • prilog svjedodžbi Europass u kojem se u standardnom formatu navode korisne informacije o strukovnim kvalifikacijama (npr. ocjene, postignuće, ustanova), a izdaju ga ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • dokument o mobilnosti Europass koji opisuje međunarodno iskustvo i vještine koje su studenti stekli na studiju, u radu ili volontiranju u inozemstvu.

Informacije o studiranju i učenju u Europi

Studentima i učenicima Europass nudi brojne informacije na 29 jezika kako bi mogli planirati svoje učenje, karijeru i mobilnost.

Ustanove za obrazovanje i osposobljavanje imaju na raspolaganju i sljedeće informacije:

Europass i na stranicama za pojedinačne zemlje nudi informacije o europskim i nacionalnim uslugama te o učenju i radu u Europi.

Digitalne vjerodajnice Europassa

Okvir za digitalne vjerodajnice Europassa omogućuje ustanovama izdavanje digitalnih kvalifikacija i ostalih vjerodajnica učenja koje se ne mogu protuzakonito mijenjati. S digitalnim vjerodajnicama Europassa polaznici, poslodavci, ustanove za obrazovanje i osposobljavanje te druga ovlaštena tijela mogu jednostavno i pouzdano provjeriti autentičnost digitalnih vjerodajnica. Digitalne vjerodajnice Europassa imaju jednaku pravnu vrijednost kao certifikati u papirnatom obliku diljem Europske unije, a korištenje svih komponenti sustava otvoreno je i besplatno. Saznajte više o tome kako se možete uključiti.

Promicanje Europassa

Europska komisija surađuje na razvoju i promicanju Europassa sa zemljama sudionicama te dionicima i stručnjacima iz cijele Europe. Ustanove za obrazovanje i osposobljavanje, kao i tvorci politika i stručnjaci, imaju ključnu ulogu kad je riječ o korištenju Europassa da bi se pomoglo raznolikoj ciljnoj publici i pokazao potencijal Europasssa za prilagodbu različitim potrebama.

Obratite nam se za povratne informacije ili pitanja o Europassu.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.