europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europski kvalifikacijski okvir

EU je razvio Europski kvalifikacijski okvir za lakše razumijevanje i usporedbu nacionalnih kvalifikacija. Njime se podupire prekogranična mobilnost osoba koje se obrazuju i rade te se promiče cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj u cijeloj Europi.

Što je Europski kvalifikacijski okvir?

Europski kvalifikacijski okvir je okvir s osam razina koji se temelji na ishodima učenja za sve vrste kvalifikacija te omogućuje razumijevanje i usporedbu različitih nacionalnih kvalifikacijskih okvira. Europski okvir pomaže u poboljšanju transparentnosti, usporedivosti i prenosivosti kvalifikacija te omogućuje usporedbu kvalifikacija iz različitih zemalja i institucija.

Uključuje sve vrste i razine kvalifikacija, a zahvaljujući uporabi ishoda učenja, jasno je što osoba zna, razumije i može raditi. Razina ovisi o razini stručnosti pa je tako razina 1 najniža, a razina 8 najviša. Što je najvažnije, Europski kvalifikacijski okvir usko je povezan s nacionalnim kvalifikacijskim okvirima pa pruža cjelovit pregled svih vrsta i razina kvalifikacija u Europi, koje su sve dostupnije u bazama podataka o kvalifikacijama.

Europski kvalifikacijski okvir uspostavljen je 2008., a revidiran 2017. U revidiranoj verziji zadržani su ciljevi koji se odnose na transparentnost i uzajamno povjerenje u pogledu kvalifikacija u Europi. Države članice odlučno nastavljaju razvijati Europski kvalifikacijski okvir kako bi poslodavci, radnici i učenici još bolje razumjeli nacionalne i međunarodne kvalifikacije te kvalifikacije iz trećih zemalja.

Uključene zemlje

Uz države članice EU-a još 11 zemalja radi na provedbi Europskog kvalifikacijskog okvira, i to Island, Lihtenštajn i Norveška (zemlje Europskog gospodarskog prostora), Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska (zemlje kandidatkinje), Bosna i Hercegovina, Kosovo** (potencijalni kandidati) i Švicarska.

 

 

  Tko je još uključen?

  Savjetodavna skupina za Europski kvalifikacijski okvir, osnovana 2008., središnji je forum za raspravu Komisije, zemalja i dionika iz svijeta obrazovanja i osposobljavanja, zapošljavanja i civilnog društva. Uloga je savjetodavne skupine osigurati sveukupnu usklađenost te promicati transparentnost i povjerenje u postupak povezivanja. Zapisnici i dokumenti sa sastanaka Savjetodavne skupine za Europski kvalifikacijski okvir objavljuju se u registru stručnih skupina Komisije.

  Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) i Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) kao europske agencije imaju važnu ulogu u podupiranju provedbe Europskog kvalifikacijskog okvira.

  Mreža ENIC/NARIC okuplja nacionalne centre osnovane radi pružanja izravne potpore ustanovama i građanima pri priznavanju akademskih kvalifikacija.

   Man comparing EQF levels

   Europski kvalifikacijski okvir povezan je s drugim europskim i međunarodnim instrumentima kojima se podupire priznavanje kvalifikacija.

   • U Preporuci Vijeća od 26. studenoga 2018. o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija visokog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu navodi se Europski kvalifikacijski okvir kao instrument za poticanje transparentnosti i izgradnju povjerenja među nacionalnim sustavima obrazovanja i osposobljavanja.
   • Direktivom 2005/36/EZ uređuje se priznavanje stručnih kvalifikacija u EU-u, čime se stručnjacima omogućava prekogranična mobilnost te bavljenje njihovim zanimanjima ili pružanje usluga u inozemstvu.
   • Lisabonska konvencija o priznavanju je međunarodni sporazum kojim upravljaju UNESCO i Vijeće Europe i kojim se omogućava priznavanje akademskih kvalifikacija u Europi i izvan nje.
   • Europski kvalifikacijski okvir usklađen je s kvalifikacijskim okvirom za Europski prostor visokog obrazovanja i njegovim deskriptorima ciklusa. Taj su okvir 2005. dogovorili ministri obrazovanja u okviru međuvladina Bolonjskog procesa.

   Što je povezivanje?

   Preporukom o Europskome kvalifikacijskom okviru pozivaju se države članice da svoje nacionalne kvalifikacijske okvire ili sustave povežu s Europskim kvalifikacijskim okvirom kako bi se uspostavila jasna i transparentna veza između nacionalnih razina kvalifikacija i osam razina Europskog kvalifikacijskog okvira. Državama članicama preporučuje se da preispitaju i ažuriraju, prema potrebi, povezivanje razina nacionalnih kvalifikacijskih okvira ili sustava s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira.

   Svaka zemlja koja svoje razine nacionalnih kvalifikacija želi povezati s Europskim kvalifikacijskim okvirom mora izraditi detaljno izvješće o povezivanju koje prati 10 kriterija povezivanja s Europskim kvalifikacijskim okvirom utvrđenih u Prilogu III. revidiranoj Preporuci o Europskom kvalifikacijskom okviru. Nacionalna izvješća o povezivanju predstavljena su savjetodavnoj skupini za Europski kvalifikacijski okvir koja ih podržava ako ispunjavaju kriterije povezivanja.

   Nakon što se nacionalni okviri povežu s Europskim kvalifikacijskim okvirom, sve novoizdane kvalifikacije (npr. svjedodžbe, diplome, prilozi svjedodžbi, dopunske isprave o studiju) i/ili baze podataka o kvalifikacijama trebale bi u načelu sadržavati jasno povezivanje s odgovarajućom razinom Europskog kvalifikacijskog okvira i nacionalnog kvalifikacijskog okvira.