europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europske digitalne vjerodajnice za učenje

Europske digitalne vjerodajnice za učenje izjave su koje organizacija izdaje polazniku i kojima se dokumentira njihovo učenje.

Europske digitalne vjerodajnice za učenje uključuju diplome, svjedodžbe, prijepise ocjena i mnoge druge vrste potvrda o ishodima učenja. Višejezične su i potpisane jedinstvenim elektroničkim pečatom (tj. digitalnim ekvivalentom pečata institucije). Time se ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje omogućuje da lako autentificiraju, potvrde i priznaju svjedodžbe svih veličina i formata.

Što su europske digitalne vjerodajnice za učenje?

U europskim digitalnim vjerodajnicama za učenje mogu se opisati i potvrditi:

 • kvalifikacije (npr. stručne svjedodžbe, sveučilišne diplome i drugi ishodi učenja)
 • aktivnosti (npr. pohađanje predavanja i sudjelovanje u formalnim i neformalnim obrazovnim događanjima)
 • ocjene (npr. prijepisi ocjena) i
 • prava (npr. pravo na upis, studiranje ili obavljanje profesije).

Trenutačna i automatska autentifikacija i verifikacija pomažu u prepoznavanju i smanjenju administrativnog opterećenja tako što se odmah pokazuje je li vjerodajnica neovlašteno izmijenjena ili ju je izdala neovlaštena organizacija. Europske digitalne vjerodajnice za učenje pravno su jednakovrijedne papirnatim potvrdama i priznaju se u cijelom europskom prostoru obrazovanja.

Prednosti digitalnih vjerodajnica

Europske digitalne vjerodajnice za učenje donose brojne koristi građanima, poslodavcima i organizacijama.

  learner

  Pojedinci

  • mogu izraditi internetski portfelj kako bi zabilježili svoje putove učenja, pri čemu zadržavaju potpunu kontrolu nad svojim podacima
  • mogu jednostavno ponovno upotrijebiti svoju vjerodajnicu kako bi se zaposlili ili prijavili na daljnje osposobljavanje bilo gdje u Europi
  • mogu dostaviti provjerene vjerodajnice u bilo kojem trenutku svoje karijere, čak i ako se ustanova koja ih je izdala zatvori ili se izgube podaci upotrijebljeni za njihovo stvaranje.

  Poslodavci

  • mogu mnogo brže i cjenovno ekonomičnije provjeravati vjerodajnice i obrađivati prijave za posao
  • mogu bolje razumjeti vjerodajnice kandidata, posebno iz drugih država članica, jer će biti prevedene na njihov jezik
  • mogu imati povjerenja u vjerodajnice jer su one otporne na neovlaštene izmjene
  employer
  ETP

  Pružatelji obrazovnih usluga i stručnog usavršavanja

  • mogu smanjiti administrativno opterećenje i troškove izdavanja vjerodajnica, istodobno ubrzavajući postupke izdavanja digitalnim putem
  • mogu bolje razumjeti svjedodžbe učenika, posebno iz drugih država članica, jer će biti prevedene na njihov jezik.

   

   To su prenosivi digitalni dokumenti u kojima se primjenjuju otvoreni standardi i koji su u potpunosti usklađeni s dobro poznatim okvirima i instrumentima EU-a, kao što su: