Cad é ‘Mo Leabharlann’?

Is í do Leabharlann Europass do spás saor in aisce ar líne, atá nasctha le do phróifíl Europass, inar féidir leat comhaid a bhaineann le do ghairm agus d’oideachas a stóráil. Is féidir leat do CVanna, litreacha cumhdaigh, dintiúir dhigiteacha, gradaim, teastais, agus dioplómaí Europass chomh maith le doiciméid ábhartha ar bith eile a uaslódáil agus a roinnt. Ná stóráil choíche i do leabharlann Europass doiciméid ar bith ina bhfuil eolas íogair pearsanta.