Cad é ‘Mo Réimsí Spéise’?

Le ‘Mo Réimsí Spéise’ is féidir le húsáideoirí cláraithe cur síos ar a réimsí spéise agus spriocanna in Europass. Is féidir leat liosta príomhspriocanna a roghnú atá nasctha le do ghairm nó le d’oideachas nó le deiseanna eile, cuir i gcás obair dheonach nó taisteal. Is féidir leat freisin an suíomh/na suíomhanna is rogha leat a chur in iúl trí chathracha agus tíortha ábhartha a roghnú. Ar deireadh, is féidir leat topaicí agus scileanna ar mhaith leat tuilleadh eolais a chur orthu a liostú. Úsáidfear an t-eolas i ‘Mo Réimsí Spéise’ chun moltaí saincheaptha post agus cúrsaí a chur ar do shúile duit.