Cad is próifíl Europass ann?

Is í do phróifíl Europass do spás pearsanta ar líne inar féidir leat do scileanna, do chuid foghlama agus do chuid taithí oibre ar fad a chlárú, chomh maith le gnóthachtálacha agus eolas eile. Beidh an phróifíl mar ionad uilechuimsitheach ar a mbeidh tú in ann do chuid eolais a eagrú. Cuideoidh do phróifíl leat do scileanna agus do chuid taithí ar fad a chur ar taifead agus a fheiceáil in aon áit amháin. Is féidir leat an t-eolas i do phróifíl Europass a úsáid chun CVanna a chruthú do phoist nó cúrsaí ar leith a mbeifeá ag cur isteach orthu.