europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Uirlisí Europass

Cuireann Europass an iomad uirlisí saor in aisce ilteangacha ar fáil do dhaoine le húsáid chun a ngairm agus a bhfoghlaim ar feadh an tsaoil a bhainistiú.

Is féidir le páirtithe leasmhara ar fud an Aontais uirlisí Europass a úsáid mar chuid den tacaíocht, de na seirbhísí agus den chuidiú a chuireann siad ar fáil do dhaoine. Is féidir leis na grúpaí seo a leanas úsáid as bhaint as na huirlisí: soláthraithe oideachais agus oiliúna, cleachtóirí treorach, fostaithe, seirbhísí fostaíochta poiblí, comhpháirtithe sóisialta, soláthraithe oibre don óige, eagraíochtaí óige, eagraíochtaí oibrithe deonacha agus lucht ceaptha beartas, gan ach beagán a lua.

Is féidir leat foghlaim freisin conas a bheith idir-inoibritheach le Europass chun tacú le do próiseas iarratais nó earcaíochta nó chun tuilleadh a fhoghlaim faoi Dhintiúir Dhigiteacha Europass.