europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

An chéim struchtúrtha: Bainisteoir na n-iarratas

Tá go leor deiseanna fostaíochta agus foghlama ann a bhféadfadh sé gur mhian leat iarratas a dhéanamh orthu. Roinnt acu, b’fhéidir nach bhfaighfeá amach fúthu go dtí an nóiméad deireanach; roinnt eile, b’fhéidir go n-ullmhófá dóibh ar feadh na míonna. Sa dá chás, tá sé cliste do CVanna, do litreacha inspreagtha, do theastais agus do dhoiciméid tacaíochta ar fad a bheith réidh i do Leabharlann Europass.

D’fhéadfadh an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) trédhearcacht agus aitheantas cáilíochtaí a éascú go hidirnáisiúnta. Trí EQF a chur i gcomparáid le creataí náisiúnta agus réigiúnacha cáilíochtaí tríú tíortha, beifear in ann tuiscint níos fearr a fháil ar chreataí cáilíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha eile san Eoraip agus a mhalairt. Ceann de na príomhbhuntáistí a bhaineann leis an gcomparáid ná aithint cáilíochtaí a dhéanamh níos éasca dóibh seo a leanas:

Cineálacha cáilíochtaí ar cuid de chreataí náisiúnta cáilíochtaí iad a aimsiú, eolas a fháil fúthu agus iad a chur i gcomparáid le chéile

A bhuí leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), is féidir leat tuiscint a fháil ar an ngaol idir na Creataí Náisiúnta Cáilíochtaí (NQF)Cur síos ar na hocht leibhéal EQF.

An chéim shábháilte: Gach eolas faoi 2FA

Cosúil le go leor seirbhísí eile a bhfuil sé d’aidhm acu do shonraí a chosaint ar ghoid, tá an fíordheimhniú dhá chéim éigeantach duit anois agus tú ag dul isteach i do chuntas Europass. Fágann sé sin go bhfuil chéim bhreise slándála de dhíth ort, rud a chinntíonn gur tú atá ag logáil isteach i ndáiríre. Cuideoidh sé sin le cosc a chur ar rochtain ar do shonraí pearsanta agus ar mhí-úsáid na sonraí sin.

Cad é atá de dhíth ort chun é sin a dhéanamh?

Subscribe to