Post a aimsiú

Aimsigh an post ceart duitse as na mílte deiseanna atá ar fáil ar fud na hEorpa. Is é EURES - an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile – a chuireann na torthaí cuardaigh ar fáil.

ar taispeáint
Torthaí 2492446 ar taispeáint

Sórtáil de réir
Ledige stillinger ved hjemmetjenesten
SELBU KOMMUNE HJEMMETJENESTEN

St.id. 106 Hjemmetjenesten i Sel er inndelt i 2 avdelinger, hjemmetjenesten Otta og Heidal. Begge avdelingene har Bo- og servicesenter. Tjenesten yter helsetjenester til innbyggere i Sel kommune.

Vi har ledig følgende stillinger:

 • 60 % fast stilling som autorisert sykepleier, hjemmesykepleien. Det er arbeid gjennomsnittlig hver 3. helg. Ledig fra d.d.
 • 80 % vikariat som autorisert sykepleier, hjemmesykepleien. Det er arbeid gjennomsnittlig hver 3. helg. Ledig fra d.d.
 • 40 % fast stilling som autorisert helsefagarbeider, hjemmesykepleien. Det er arbeid gjennomsnittlig hver 3. helg. Ledig fra 3.1.22.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert helsefagarbeider/autorisert sykepleier
 • Førerkort klasse B
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert
 • Godkjent helseattest
 • Tilfredsstillende politiattest
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne

Det vektlegges: Stabilitet/tilstedeværelse, personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet.

Arbeidsvilkår : Vi tilbyr gode arbeidsmiljø, engasjerte kollegaer, varierte og spennende arbeidsoppgaver, god opplæring og faglig oppdatering. Vi jobber etter års-turnus, legevakt/alarmsentralen har tredelt turnus og i ressursenheten benyttes både to- og tredelt turnus. Videre har vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger og fleksitillegg for å jobbe i ressursenheten. Privat bil må innimellom nyttes innen hjemmetjenesten.

Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Vi gjør oppmerksom på at mottatt kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Om arbeidsgiveren:

null
Er du omsorgsfull og ønsker en variert hverdag?
ADECCO NORGE AS AVD SANDEFJORD

Å jobbe som ringevikar gir deg store muligheter til å bli kjent med mange nye mennesker og barnehager i ditt område innenfor 1 times reisevei. Som arbeidsgiver vil Adecco presentere deg til barnehager og gi deg mulighet til å jobbe i korte oppdrag og/eller lange oppdrag.

Jeg søker medarbeidere som har et sterkt ønske om å jobbe med barn. Du trenger ikke å ha jobbet i barnehage tidligere og det spiller ingen rolle om du er 18 eller 60 år!

For å trives med å jobbe i barnehage så er det enkelte punkter som du må huke av på:

 • Er du glad i friluftsliv og fysisk aktivitet?

 • Er du glad i å være ute i ALL slags vær?

 • Er du glad i å leke?

 • Har du alltid et fang, en varm klem og en trygg hånd å holde i?

 • Kan du trylle bort tårer fra små barnekinn?

 • Har du et stort hjerte?

 • Liker du å møte nye mennesker og stille på kort varsel?

Adecco kan tilby

 • Konkurransedyktig lønn, tariff.
 • Lønn hver 14.dag
 • Fast kontrakt med relevant stillingsprosent
 • Gode kurs og veiledning
 • En arbeidsplass som gir "...det lille ekstra" med konsulenter som følger deg opp

Politiattest kreves ved tilsettelse.

Krav til kompetanse

 • nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon / eventuelt snakke et skandinavisk språk flytende.
 • Førerkort klasse B og disponibel bil.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Tilgjengelig 2-5 dager i uken med rask oppstart
 • Villig til å kjøre inntil en time hvis det kreves
 • En glødende, initiativrik og tilstedeværende omsorgsperson
 • Strukturert når du må, leken når du kan
 • Har barna i sentrum for alt du gjør

Jeg kontakter kandidater fortløpende og du kan være i jobb så fort politiattest er fremvist.

Jeg ser frem til å høre fra deg 😊

Om arbeidsgiveren:

null
Er du sykepleier og ønsker å jobbe i Bærum?
ADECCO NORGE AS AVD OSLO

Hei sykepleier!

Brenner du for å hjelpe andre og ønsker nye utfordringer som sykepleier? Vi har den rette jobben for deg!

**Hvorfor velge oss som din arbeidsgiver? **

Adecco er et solid bemanningsbyrå med mange års erfaring og vi har et godt samarbeid med kommuner og sykehus i hele landet. Vi får jevnlig bestillinger fra våre oppdragsgivere, både kortvarige og langvarige oppdrag. Som ansatt hos Adecco vil du kunne bestemme hvor og hvilke perioder du vil jobbe. Du får bygget den kompetansen du ønsker. Dette gjør det svært fleksibelt for deg som ansatt hos oss. Som ny er opplæring viktig og dette vil vi og våre oppdragsgivere sørge for. Vi er opptatt av at du som medarbeider skal trives og våre konsulenter vil sørge for god oppfølging både under og til neste oppdrag.  Vi ønsker å bygge din karriere sammen med deg!

I tillegg tilbyr vi

 • Oppfølging og veiledning fra egen konsulent som er sykepleier
 • Oppstart snarest og varihet ut året, med mulighet for forlengelse
 • 80-100% stilling i turnus med arbeid hver 3.helg.
 • Fast ansettelse hos Adecco
 • Gode lønnsbetingelser
 • For tilreisende tilskudd til reise og bo
 • Mulighet til å prøve ulike arbeidsplasser når et oppdrag er over

**  Kvalifikasjoner**

 • Norsk autorisasjon som sykepleier og HPR nummer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig C1
 • Ønskelig med relevant erfaring
 • Det er krav om at det forevises politiattest uten anmerkninger før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter,- i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Syns du dette høres spennende ut?

Ta kontakt med oss på telefon +47 942 05 882 eller på e-post: helse.rekruttering@adecco.no.
Du er velkommen til å søke på stillingen ved å fylle ut en forenklet registrering via link til høyre. Her kan du laste opp CV og en kortfattet søknad.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren:

null
Er du omsorgsfull og ønsker en variert hverdag?
ADECCO NORGE AS AVD OSLO

Å jobbe som ringevikar gir deg store muligheter til å bli kjent med mange nye mennesker og barnehager i ditt område innenfor 1 times reisevei. Som arbeidsgiver vil Adecco presentere deg til barnehager og gi deg mulighet til å jobbe i korte oppdrag og/eller lange oppdrag.

Jeg søker medarbeidere som har et sterkt ønske om å jobbe med barn. Du trenger ikke å ha jobbet i barnehage tidligere og det spiller ingen rolle om du er 18 eller 60 år!

For å trives med å jobbe i barnehage så er det enkelte punkter som du må huke av på:

 • Er du glad i friluftsliv og fysisk aktivitet?

 • Er du glad i å være ute i ALL slags vær?

 • Er du glad i å leke?

 • Har du alltid et fang, en varm klem og en trygg hånd å holde i?

 • Kan du trylle bort tårer fra små barnekinn?

 • Har du et stort hjerte?

 • Liker du å møte nye mennesker og stille på kort varsel?

Adecco kan tilby

 • Konkurransedyktig lønn, tariff.
 • Lønn hver 14.dag
 • Fast kontrakt med relevant stillingsprosent
 • Gode kurs og veiledning
 • En arbeidsplass som gir "...det lille ekstra" med konsulenter som følger deg opp

Politiattest kreves ved tilsettelse.

Krav til kompetanse

 • nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon / eventuelt snakke et skandinavisk språk flytende.
 • Førerkort klasse B og disponibel bil.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Tilgjengelig 2-5 dager i uken med rask oppstart
 • Villig til å kjøre inntil en time hvis det kreves
 • En glødende, initiativrik og tilstedeværende omsorgsperson
 • Strukturert når du må, leken når du kan
 • Har barna i sentrum for alt du gjør

Jeg kontakter kandidater fortløpende og du kan være i jobb så fort politiattest er fremvist.

Jeg ser frem til å høre fra deg 😊

Om arbeidsgiveren:

null
ID 1765 Fagarbeidar vasslekkasjeutbetring - Stord kommunalteknikk
STORD KOMMUNE REGULERING, BYGGESAK OG OPPMÅLING

Stord kommunalteknikk har ledig fast 100% stilling som fagarbeidar for vasslekkasjeutbetring. Stord kommunalteknikk er ei tenesteeining i Stord kommune, lokalisert på Rundehaugen 45 på Heiane, og har 37 tilsette innan fagfeltet veg, vatn og avløp. Eininga har totalansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar og vatn og avløpsanlegg.

Stord kommunalteknikk vedlikeheld 150 km kommunal veg, 12 bruer, 260 km vassleidningar med tilhøyrande vasshandsamingsstasjon, høgdebasseng og damanlegg samt 180 km avløpsleidningar med tilhøyrande avløpspumpestasjonar og avløpsreinseanlegg. Årlege investeringskostnadar er kring 200 mill

Stord kommunalteknikk prioriter lekkasjeutbetring på vassleidningsnettet og skal tilsetja fagarbeidar til dette arbeidsområdet.

Fagarbeidar vasslekkasjeutbetring skal:

 • Bistå og rapportera til avdelingsleiar vasshandsaming i arbeidet med lekkasjeutbetring på det kommunale vassleidningsnettet.
 • Ha god kompetanse innan røyrlegging/anleggskompetanse.
 • Fylgja opp utbetringa av vasslekkasjar, både på privat og kommunalt vassleidningsnett.
 • Ha evner og interesse for anleggsarbeid/entreprenørarbeid og gjerne ha maskinkøyrarbevis og visa til maskinkøyrarerfaring.
 • Ta del i anna arbeid innan VA-faget etter behov.
 • Pårekna at deler av arbeidet kan føregå utanom ordinær arbeidstid.
 • Kunna ta del i vaktordning.

Stord kommunalteknikk ynskjer å tilsetja folk som:

 • Kan arbeida og avklara arbeidsoppgåver sjølvstendig.
 • Vektlegg å få til eit godt og trygt arbeidsmiljø.
 • Er kostnadsbevisst og ynskjer stå på for arbeidsplassen sin.
 • Er fagleg flinke, har fagbrev innan sanitær-røyrlegging/industri-røyrlegging, evnar å utvikla seg innan arbeidet sitt og er nytenkjande.
 • Har røynsle med IKT-verkty og ser potensiale i desse.
 • Har førarkort for bil.
 • Ved tilsetjing vert personlege eigenskapar vektlagd.

Stord kommunalteknikk tilbyr:

 • Varierande arbeidsoppgåver.
 • Ryddig arbeidstid.
 • Eit godt og uformelt arbeidsmiljø der HMT vert vektlagt.
 • Høve for personleg vekst og utvikling i arbeidet.
 • Velferdsklubb med fleire leilegheiter i Røldal
 • Løn og arbeidsvilkår etter avtale.

Offentlig tenestepensjon i KLP - Kort fortalt

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Nærare opplysningar hos avdelingsleiar for vasshandsaming, Ronny Augustson, tlf.: 974 81 339, eller konstituert einingsleiar i Stord kommunalteknikk, Arnstein Hetlesæter, tlf.: 975 52 062.

Søknadsfrist: 01.11.21

++Søk på stilling++

Om arbeidsgiveren:

null
Avarn Security utvider sitt team i Skan-kontroll - Områdekontroll
AVARN SECURITY AS AVD OSLO - VAKT

.

Stillingsdata

Tittel : Vekter

Geografisk plassering : Oslo og omegn

Avdeling : 504

Stillingstype : Fast

Stillingsprosent : Minimum 50%

Søknadsfrist : Snarest

Brenner du for sikkerhet og vil ha en spisskompetanse innenfor svinn? Bransjens mest anerkjente svinn- og kontrollselskap søker ansatte!

Skan-kontroll er et datterselskap av Avarn Security. Vi er spesialister på å bistå handelsnæringen med å unngå svinn ved hjelp av kontroller, vakthold og rådgivende tjenester.

På grunn av stor etterspørsel ønsker vi å utvide teamet vårt med enda flere positive og ansvarsbevisste personer som trives med en aktiv jobb på farten.

Vi søker nå etter dedikerte medarbeidere som vil være med å bidra til å håndtere svinnproblematikken i handelsnæringen. Skan-kontroll har siden 1974 vært ledende innenfor svinn i Norge. Vi ser nå etter flere lagspillere som skal være nøkkelpersoner med spisskompetanse innen dette fagfeltet.

Vi ser etter deg som har et øye for detaljer , liker å stå i krevende situasjoner og som blir motivert av at ikke alle dager er like . En som har evnen til å tenke strategisk og kan håndtere flere situasjoner samtidig. Du må også være i stand til å jobbe alene og i et team. Er du en aktiv, nysgjerrig og målrettet person? Da vil dette være jobben for deg!

For oss er det fint om du har vekterkurs men dette er ikke et krav. Om du ikke har vekterkurs vil avdelingen bistå med dette. Det er viktig at du kan forplikte deg til 5 ukers vekterkurs som vil forgå mellom mandag til fredag 0800-1600. Det er krav om 100% oppmøte.

Info om stillingen:

Fast turnus fredag kveld og lørdag kveld og annenhver helg samt kveld eller tidlig mangdager i motsatte uker. Det vil også legges til ressursvakter i ukene man jobber mandager slik at stillingsprosentene oppfylles.

Absolutt krav for områdekontroll bil: førerkort kl. B for manuelt gir, og førerkort i minimum to år.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Områdevakthold bil
 • Avdekke og avverge butikktyver -- herunder anmelde ulovelige forhold
 • Uniformert tjeneste
 • Tett dialiog med kunder, oppdragsgivere samt offentlige etater som politi mm.
 • Kontroller opp mot interne forhold
 • Rykktjeneste
 • Avdekke brudd på rutiner
 • Håndtere videoovervåkningsanlegg

Stillingsavhengige krav

 • Førerkort klasse B i minimum 2 år, manuelt gir
 • Tilfredsstillende vandel

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra butikk
 • Snakker og skriver norsk utmerket.
 • Høy arbeidskapasitet da dagene kan bli lange
 • Evne til å motivere seg selv
 • Har et høyt energinivå

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevist
 • Nysgjerrig
 • Serviceinstilt
 • Selvstendig
 • Glad i å jobbe med mennesker

Vi tilbyr

 • Fast og trygg arbeidsplass
 • Spisskompetanse innenfor et spennende fagfelt
 • Kursing for å heve kompetanse
 • Spennende og varierte arbeidsdager
 • Faglig dyktige kollegaer og ledere
 • Lønn i henhold til tariff

Hvordan søke

Cv og søknad sendes elektronisk via vår søkeportal ved å følge søknadslinken på denne siden.

Du vil bli rutet til vår søknadsportal hvor du må klikke på «apply» og følg så anvisningene på skjermen.

Kontaktperson

For eventuelle spørsmål om stillingen kan du kontakte

 • Kontaktperson Lars Andreas Krohn
 • Mail: lars.krohn@skan-kontroll.no

Skan-kontroll er et selskap med ekspertise innen håndtering av svinnproblematikk i handelsnæringen. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester innenfor områdene kontroll, vakthold og rådgivende tjenester. Dette inkluderer også kursvirksomhet og utarbeidelse av instrukser. Selskapet ble etablert i 1974, og har i dag over 450 ansatte.

For mer informasjon, http://www.skan-kontroll.no.

Om arbeidsgiveren:

null
Salgsstjerne søkes til Quality Airport Hotel Gardermoen
QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN AS

Har du lyst til å jobbe i den mest kreative og stadig voksende hotellkjeden i Nord-Europa? Er du en person som liker utfordringer og strever etter noe unikt? Nordic Choice Hotels har jobbet for innovasjon i hotellbransjen i mange år. Vi har tro på at talent kan komme fra hvor som helst. Vi er aldri gjennomsnittlig - er du?

Quality Airport Hotel Gardermoen er et av Norges ledende kurs- og konferansehotell, og vi velger å styrke salgsavdelingen med flere inneselgere - er du klar for å nå nye høyder med oss?

InHouse Sales Agent med turbo søkes!

Quality Airport Hotel Gardermoen søker ansvarsbevisst fører med turbomotor til vårt team på innesalg. Jobben din blir i hovedsak å håndtere inkomne forespørsler på konferanser, og det er viktig at du ikke er redd for å ringe ut til kundene for å optimalisere salgene og sørge for god oppfølging fra A til Å. Våre kunder er alt fra privatpersoner, grupper, bedrifter og event-bestillere, og alle søker et sted der de kan gjennomføre sitt arrangement. Du blir bindeleddet mellom kunden og hotellets driftsavdelinger, og skal sørge for at alle har den informasjonen de trenger for at arrangementet skal bli vellykket. Det er primært arbeid på dagtid, og noe kveld og helg kan forekomme i enkelte perioder.

Dette beskriver mye av dine nye arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at gjestene ikke havner i trafikk-kø på telefon eller email
 • Lukeparkere bookinger i vårt bookingsystem
 • Legge inn et ekstra gir i mersalget
 • Kartlegging av kunder og samtidig være en god rådgiver.
 • Vi bruker bookingsystemet Cenium, og det er ingen ulempe om du har kjennskap til dette systemet.
 • Du vil jobbe tett med uteselgere (oppsøkende selgere) samt Quality Meeting Advisors (møteplanleggere), og vil i perioder bistå disse avdelingene også.

Hvem er du?

 • Motoren din drives av å gi god service
 • Du trives med samarbeid og er løsningsorientert
 • Du lytter og setter deg godt inn i hva målet med konferansen er - og setter din ære i å tilrettelegge
 • Du er ikke på glattisen når det gjelder salg
 • Du er strukturert samtidig som du tør å utfordre deg selv
 • Du ligger perfekt i svingene og kommer kjapt frem dit du skal
 • Forståelse for viktigheten av relasjoner, både med kunder og kollegaer
 • En team-player som bidrar positivt, og som inspirerer kollegaer til å yte maks
 • Takler høyt tempo, og tør å stille krav til deg selv.
 • Du snakker og skriver flytende norsk, svensk eller dansk.

Hva kan vi tilby?

 • At vi møter deg med et smil når du kommer på jobb
 • At du får den utviklingen du trenger for å blomstre profesjonelt og personlig
 • At du får jobbe i et trygt og hyggelig arbeidsmiljø
 • At nettopp din mening betyr noe
 • At du vil oppleve genuin glede og omsorg fra dine kollegaer og ledere
 • At du vil få jobbe i et trygt arbeidsmiljø som er i kontinuerlig utvikling og endring
 • At du vil merke at vi verdsetter din gode innsats.

Hva venter du på?!

Klar for å gi full gass? Søk innen fristen. Jobben er en fast heltidsstilling med start etter avtale.

Søknadsfrist 9. november, men kandidater blir fortløpende vurdert - så ikke vent med å søk dersom du er den rette!

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Director of Sales, Tone Andersson.

E-post: tone.andersson@choice.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Litt om Quality Airport Hotel Gardermoen

Hotellet har det siste året gjennomgått en fullstendig oppussing og er bygget ut med hele 7000m2. Det betyr at vi nå tilbyr en konferansekapasitet opptil 800 personer i vår storsal alene. Våre 455 delikate rom, i skandinavisk stil, innbyr til ro og avslapping. Nyt en bedre middag i vår nye à la carte restaurant, Brasserie X, eller ta et slag shuffleboard og slukk tørsten i "Granbar". I vårt unike atrium flommer naturlig lys inn over en moderne lounge, med behagelig atmosfære, hvor gjester kan samle tanker og energi før neste møte eller reise. Lader du batteriene best med en treningsøkt finner du vårt splitter nye treningsrom i 1. etg og skogen med flotte løpestier rett bak hotellet.

Om arbeidsgiveren:

Det er en grunn til at det er akkurat du som ønsker å jobbe i Nordic Choice Hotels. Du ser muligheter på våre 100 destinasjoner. Du tror du vil passe inn i vårt mangfold blant 13.000 ansatte. Du er spent på våre fantastiske hotellkjeder og du har energi, mot og begeistring så det holder. Vil du vite mer om oss? Vi gleder oss til å høre fra deg!

I mars 2018 åpnet vi nye Quality Airport Hotel Gardermoen. Hotellet er et av Norges mest avanserte fullservice konferansehotell. Sammen skal vi vokse, videreføre vår inspirerende kultur -- og skape møteplasser som rocker. Like ved flyplassen, midt i naturen.

Vil du jobbe med trygghet og sikkerhet, men mangler vekterkurs?
AVARN SECURITY AS AVD OSLO - VAKT

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester.

Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 8.4 milliarder i 2021.

Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er forankret i vår arbeidshverdag og er en rettesnor for all vår virksomhet. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier.

Stillingsdata

Tittel : Vekter

Geografisk plassering : Norge

Stillingstype : Fast

Stillingsandel : Heltid/deltid

Avarn Security søker nå etter personer som kunne tenke seg å jobbe med trygghet og sikkerhet for mennesker og verdier. Sikkerhet omfatter et bredt spekter av tjenester og produkter. Vi ønsker å komme i kontakt med kandidater som finner både sikkerhetsfaget interessant, men som også kjenner seg igjen i våre verdier: Engasjement, samarbeid, pålitelighet og handlekraft.

Vi tilbyr de rette kandidatene riktig utdanning og komptanse for å lykkes i stillingene. Det vil si at vi tilbyr deg både en nasjonal grunnutdanning uten kostnader, samt en lønnskompensasjon etter å ha bestått vekterkurs.

Har du erfaring med å jobbe med mennesker i ulike situasjoner og kunne tenke deg å øke kompetansen din innen sikkerhet? Har du butikkerfaring og kunne tenke deg å være med på å sikre butikker mot svinn og butikktyver ? Har du erfaring fra reiseliv, hotell og resepsjon ?

Er du ung og uerfaren og ser etter en arbeidgiver som kan gi deg solid kompetanse og en god arbeidserfaring i starten av ditt arbeidsliv, eller har du lang fartstid i en annen bransje og ønsker deg nye utfordringer?

Ikke vent, meld din interesse nå!

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på samtale hvor vi gjennom en åpen dialog gjennomgår muligheter for de rette kandidatene.

Stillingsavhengige krav

 • Tilfredstillende vandel (plettfri ifht. voldsutøvelse, vinning (tyveri, heleri), narkotika og sedelighet, ref. lov om vaktvirksomhet)
 • Fylt 18 år

Vi ser etter deg som er:

 • Serviceorientert eller sikkerhetsorientert
 • Introvert eller ekstrovert
 • komfertabel med å jobbe i team eller trives best alene
 • Morgenfugl eller nattperson
 • Teoretiker eller praktiker

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Sikkerhetskontrollør på flyplass
 • Svinnkontrollør i butikk -- både uniformert og sivilt
 • Publikumsvekter (museum, kjøpesenter, stasjonære oppdrag)
 • Resepsjon
 • Område/mobilvekter
 • Billettkontrollør
 • Sikkerhet på event og arrangementer

Goder og fordeler

 • Lønn etter tariff
 • Kompetanse og utvikling
 • Kompensasjon under vekterutdanning

Hvordan søke

Cv og søknad sendes elektronisk via vår søkeportal ved å følge søknadslinken på denne siden.

Du vil bli rutet til vår søknadsportal hvor du må klikke på «apply» og følg så anvisningene på skjermen.

Har du spørsmål? Send oss en mail:

rekruttering@avarnsecurity.com

Om arbeidsgiveren:

null
Sikkerhetskontrollør Florø lufthavn
AVARN SECURITY AVIATION AS AVD FLORØ

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester.

Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 8.4 milliarder i 2021.

Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er forankret i vår arbeidshverdag og er en rettesnor for all vår virksomhet. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier.

Stillingsdata

Tittel: Securitykontrollør

Geografisk plassering: Florø Lufthamn, Vestland

Avdeling: Aviation, Region Sør

Stillingstype: Fast Deltid

Stillingsprosent: 50 %

Søknadsfrist: Snarest

Avarn Security Aviation AS avd. Florø, skal styrke laget av medarbeidere til sikkerhetsoppdrag på Florø Lufthavn, og søker nå etter Securitykontrollør. Stillingen er 50% deltid, med mulighet for merarbeid og høyere stillingsbrøk på sikt. Arbeidsoppgavene dine vil være sikkerhets- og serviceoppgaver relatert til reisende og andre aktører på lufthavnen.

Vi ser etter deg som har teft for sikkerhet, og som møter mennesker på servicevennlig og respektfull måte. Engasjement og evne til å skape trygge og hyggelige opplevelser mener vi er sentralt for å lykkes i arbeidet. Våre verdier står sentralt i vår utførelse og opptreden, og det er viktig for oss at du kan relatere deg til disse -- Handlekraft, Engasjement, Pålitelighet, Samarbeid .

Arbeidstiden vil primært være dag, kveld og helg, og baseres på turnusarbeid. Du bør trives med turnusarbeid og ha tidligere erfaring fra dette. Førerkort og egen bil ansees som nødvendig, men ikke ett krav.

Gjennomført vekterutdanning NGV er en fordel, men ikke krav. Ved tilbud om vekterutdanning må det påregnes reise i forbindelse med kurset. Nødvendig opplæring gis, og bestått vekterutdanning og sikkerhetskontrollør opplæring er en forutsetning for ansettelse.

Kunne du tenke deg å bli en del av vårt sikkerhets team? -- Da er det bare å søke .

Alle søknader må sendes elektronisk via søkeportal i annonsen. Søknader sendt til kontaktmail vil ikke bli behandlet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Adgangskontroll
 • Sikkerhetskontroll av personer, medbrakte gjenstander og bagasje
 • Vakthold
 • Område- og objektsikrings oppgaver
 • Informere og besvare henvendelser fra reisende

Personlige egenskaper

 • Være kontaktskapende og inngi tillit
 • Må kunne arbeide i team og selvstendig.
 • Profesjonell og god framtreden
 • Evne å arbeide strukturert, systematisk og følge retningslinjer
 • Fokus og tilstedeværelse
 • Ha entusiasme og faglig interesse

Kvalifikasjoner

 • Plettfritt vandel iht lov om vaktvirksomhet
 • Må være over 18 år iht lov om vaktvirksomhet
 • Du må kunne oppfylle kravene for bakgrunnssjekk hos luftfartstilsynet -- se også deres egen hjemmeside på: https://luftfartstilsynet.no/skjema/bakgrunnssjekk/bakgrunnssjekk/
 • Det stilles krav til god helse, inkludert god hørsel og fargesyn.
 • Gode muntlige- og skriftlige norskkunnskaper
 • Tilfredsstillende engelskkunnskaper
 • Ønskelig med tidligere arbeidserfaring
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B, men ikke krav.

Goder og fordeler

 • Opplæring som Securitykontrollør, godtgjørelse ved bestått sertifisering
 • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø, med gode kollegaer i alle aldre
 • Tarifflønn som vekter, med securitykontrollørtillegg etter bestått sertifisering
 • Et sikkerhetskonsern i stadig vekst, med gode karriere- og utviklingsmuligheter for den rette
 • Personalgoder og rabatter
 • Firma avtale med Spenst Florø

Hvordan søke

Cv og søknad sendes elektronisk via vår søkeportal ved å følge søknadslinken på denne siden.

Du vil bli rutet til vår søknadsportal hvor du må klikke på «apply» og følg så anvisningene på skjermen.

Kontaktperson

For eventuelle spørsmål om stillingen kan du kontakte:

Geir Inge Haukås

Operativ Leder

Tlf: 909 85 883

E-post: geir.haukas@avarnsecurity.com

Om arbeidsgiveren:

null
Vekter/sikkerhetskontrollør Kristiansand Lufthavn
AVARN SECURITY AS AVD KRISTIANSAND

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester.

Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland og forventer å omsette for NOK 8.4 milliarder i 2021.

Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er forankret i vår arbeidshverdag og er en rettesnor for all vår virksomhet. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier.

Stillingsdata

Tittel: Vekter/Sikkerhetskontrollør

Geografisk plassering: Kristiansand

Avdeling: Kristiansand Lufthavn, Kjevik

Stillingstype: Deltid

Stillingsprosent: 0-20%

Søknadsfrist: Snarest

Avarn Security Aviation avd. Kristiansand skal styrke laget av medarbeidere til sikkerhetsoppdrag på Kristiansand Lufthavn, og søker nå etter vektere/sikkerhetskontrollører.

Stillingen er deltid med mulighet for merarbeid.

Arbeidsoppgaver vil være relatert til sikkerhets- og serviceoppgaver relatert til reisende og andre aktører på lufthavnen.

Vi ser etter deg som har teft for sikkerhet, og som møter mennesker på en servicevennlig og respektfull måte. Engasjement og evne til å skape trygge og hyggelige opplevelser mener vi er sentralt for å lykkes i arbeidet. Våre verdier står sentralt i vår utførelse og opptreden, og det er viktig for oss at du kan relatere deg til disse. -- Handlekraft, Engasjement, Pålitelighet, Samarbeid.

Arbeidstiden vil primært være dag, kveld og helg, og basert i all hovedsak på tilkalling.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Adgangskontroll
 • Sikkerhetskontroll av personer, medbrakte gjenstander og bagasje
 • Område og objektsikrings oppgaver
 • Patruljeringstjenester

Stillingsavhengige krav

 • Gjennomført vekterutdanning NGV er en fordel, men ikke ett krav.
 • Ved tilbud om vekterutdanning må det påregnes reise i forbindelse med kurset
 • Nødvendig opplæring gis, og bestått vekteutdanning og sikkerhetskontrollør opplæring er en forutsetning for ansettelse.

Kvalifikasjoner

 • Plettfritt vandel iht. lov om vaktvirksomhet
 • Du må være over 18 iht. lov om vaktvirksomhet.
 • Du må kunne oppfylle kravene for bakgrunnssjekk hos luftfartstilsynet.
 • Det stilles krav til god helse, inkludert god hørsel og fargesyn.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Tilfredsstillende engelskkunnskaper
 • Ønskelig med tidligere arbeidserfaringer.
 • Godkjent vekteropplæring er ett fortrinn

Personlige egenskaper

 • Må være kontaktsøkende og inngi tillit.
 • Må kunne arbeide i lag og selvstendig.
 • Profesjonell og god framtreden
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og følge retningslinjer
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig.

Goder og fordeler

 • Lønn etter Tariff
 • En spennende og utfordrende jobb med høy grad av fleksibilitet
 • Et profesjonelt og godt arbeidsmiljø mellom kollegaer
 • Gode ansatt fordeler

Hvordan søke

Cv og søknad sendes elektronisk via vår søkeportal ved å følge søknadslinken på denne siden.

Du vil bli rutet til vår søknadsportal hvor du må klikke på «apply» og følg så anvisningene på skjermen.

Alle søknader må sendes elektronisk via søkeportal i annonsen. Søknader sendt til kontaktepost vil ikke bli behandlet.

Kontaktperson

For eventuelle spørsmål om stillingen kan du kontakte

 • Vidar Hermstad / Operativ leder
 • 90585830 / vidar.hermstad@avarnsecurity.com

Om arbeidsgiveren:

null