Frequently Asked Questions

Europass templates

Cad é Pas Scileanna Europass?

Uirlis a chuirtí ar fáil trí Europass go dtí 2019 ab ea Pas Scileanna Europass. Chuireadh sé ar a gcumas d’úsáideoirí bailiúchán doiciméad a chruthú in aon chomhad amháin. Níl Pas Scileanna Europass á chur ar fáil a thuilleadh, ach anois is féidir le húsáideoirí cláraithe Europass doiciméid a roinnt óna Leabharlann Europass.

Conas cur síos ar mo scileanna digiteacha.

Is féidir leat do scileanna digiteacha a liostú, agus a eagrú, i do phróifíl Europass. Is féidir leat liosta a chruthú de do scileanna digiteacha ar fad, uirlisí agus bogearraí is féidir leat a úsáid san áireamh, chomh maith le tionscadail nó gnóthachtálacha a bhfuil tú bródúil astu. Is féidir leat cur síos ar na huirlisí a úsáideann tú i do phost nó i do chúrsa staidéir chomh maith leis na huirlisí a úsáideann tú i do chuid ama shaoir (e.g. meáin shóisialta, blagáil, cluichíocht). Is féidir leat freisin do scileanna a eagrú i ngrúpaí éagsúla, e.g. grúpa a chruthú de na huirlisí digiteacha a úsáideann tú le haghaidh an deartha; nó grúpa de na scileanna digiteacha a úsáideann tú i do phost, nó fiú amháin liosta scileanna digiteacha ba mhaith leat a fhorbairt.

Conas is féidir liom mo scileanna teanga a fhéinmheasúnú?

Is féidir leat do scileanna teanga a fhéinmheasúnú i do phróifíl Europass. Is éard atá i gceist le do scileanna a fhéinmheasúnú machnamh a dhéanamh ar do scileanna, agus cur síos ar leibhéil na scileanna céanna. Is féidir leat tábla simplí féinmheasúnaithe a líonadh isteach i do phróifíl Europass chun cur síos ar do scileanna teanga. Is féidir leat gach cur síos san uirlis féinmheasúnaithe a léamh agus an leibhéal a roghnú is fearr a chuireann síos dar leat ar do scileanna éisteachta, léitheoireachta, idirghníomhaíochta labhartha, táirgthe béil agus scríbhneoireachta in aon teanga. Déanann tú do theastais teanga a stóráil sa leabharlann Europass freisin. Baineann an uirlis féinmheasúnaithe úsáid as Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR).

Is féidir leat an tábla féinmheasúnaithe a roinnt ó do phróifíl Europass lena roinnt le daoine eile ar nós fostóirí, agus institiúidí oideachais nó oiliúna.

Cad a tharla do Phas Teanga Europass?

Bunaíodh Pas Teanga Europass mar cheann de theimpléid doiciméid Europass in 2004 mar uirlis féinmheasúnaithe maidir le scileanna agus cáilíochtaí teanga.

Rinne an leagan reatha de Europass an pas teanga a chur isteach i bpróifíl Europass mar chuid den phróifíl darb ainm scileanna teanga. Tá tú fós in ann d’inniúlachtaí teanga a fhéinmheasúnú bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CEFR)agus do thorthaí a roinnt le fostóirí nó institiúidí oideachais de réir mar is gá.

Cad é an Forlíonadh Dioplóma?

Is féidir leis an bhForlíonadh Dioplóma cuidiú leat cur síos ar do cháilíochtaí ardoideachais ar bhealach soiléir comhsheasmhach.

Cad é Forlíonadh Teastais Europass?

Is féidir le Forlíonadh Teastais Europass cuidiú leat cur síos ar do cháilíochtaí gairmoideachais agus gairmoiliúna ar bhealach soiléir comhsheasmhach.

Cad í Soghluaisteacht Europass?

Is féidir le Soghluaisteacht Europass cuidiú leat scileanna a shealbhaigh tú le linn do thaithí soghluaisteachta i dtír eile a chur ar taispeáint.

Europass CV and cover letter editor

Seoladh an leagan nua de Europass in Iúil 2020. An féidir liom úsáid a bhaint go fóill as CVanna agus litreacha cumhdaigh Europass ó am níos faide siar ná sin?

Má chruthaigh tú CV Europass nó litir chumhdaigh roimh Iúil 2020 is féidir leat na doiciméid sin a iompórtáil chuig an Eagarthóir ar líne chun iad a chur in eagar. Ina theannta sin is féidir leat clárú chun do phróifíl Europass a chruthú agus doiciméid a stóráil i do leabharlann Europass ionas go mbeidh tú in ann do dhoiciméid a rochtain agus a roinnt ó aon áit amháin.

Conas a dhéanaim mo CV Europass a shábháil?

Gheobhaidh tú fógra i gcónaí maidir leis na roghanna atá agat tar éis duit do CV a chur i gcrích:

Mar úsáideoir cláraithe, is féidir leat é a íoslódáil chuig do ghléas áitiúil nó é a stóráil i do leabharlann Europass.

Mar aoi-úsáideoir, is féidir leat é a íoslódáil chuig do ghléas áitiúil.

An féidir le Europass mo CV Europass agus mo Litir Chumhdaigh a aistriú?

Is féidir leat do phróifíl Europass, CV Europass, agus Litir Chumhdaigh a chruthú i 29 dteanga éagsúla. Ní aistríonn Europass an t-eolas atá curtha ar fáil agat cheana i do phróifíl ná i do dhoiciméid, áfach.

An féidir liom leaganacha éagsúla de mo CV Europass a chruthú?

Is féidir leat leaganacha éagsúla de do CV Europass a chruthú. Is féidir leat úsáid a bhaint freisin as na teimpléid amhairc éagsúla atá ar fáil. Is féidir le húsáideoirí cláraithe na leaganacha éagsúla a stóráil ina Leabharlann Europass. Is féidir le haoi-úsáideoirí na leaganacha éagsúla dá CV Europass a íoslódáil agus iad a nuashonrú tráth níos déanaí.

Tá mo CV Europass caillte agam. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Más aoi-úsáideoir thú, beidh an t-eolas a chuireann tú isteach i do phróifíl Europass ar fáil go ceann 48 uair an chloig i ndiaidh do chuairte deireanaí.

Mar úsáideoir cláraithe, sábhálfar do chuid eolais ar feadh tréimhse níos faide agus féadfaidh tú do CVanna Europass agus do Litreacha Cumhdaigh a shábháil i do Leabharlann.

An féidir liom mo CV Europass a chur in oiriúint?

Le heagarthóir CV Europass is féidir leat codanna den CV a chur isteach, a bhaint agus a chur in eagar de réir mar is mian leat. Is féidir codanna ar nós “Taithí oibre” agus “Oideachas agus oiliúint” a bhogadh, a chur in eagar nó a bhaint. Is féidir leat freisin codanna saincheaptha a chruthú, agus do rogha ainmneacha orthu, ag brath ar do riachtanais agus do chuid taithí.

Tar éis na codanna is rogha leat a líonadh isteach beidh tú in ann leagan amach oiriúnach don CV a roghnú ó liosta teimpléad éagsúil. Ligfidh sé sin duit leagan amach agus cuma gach CV a shocrú le haghaidh gach iarratais.

Conas is féidir liom mo CV Europass a nuashonrú ar líne?

Más úsáideoir cláraithe thú, is féidir leat do CV Europass a stóráil i do leabharlann Europass agus é a chur in eagar tráth ar bith. Más aoi-úsáideoir thú, is féidir leat do CV Europass a iompórtáil chuig an Eagarthóir ar líne, athruithe ar bith atá ag teastáil uait a dhéanamh, agus an CV a íoslódáil arís.

Cén áit ar féidir liom mo CV Europass a stóráil?

Is féidir leat do CV Europass a stóráil ar na bealaí seo a leanas:

  • I do Leabharlann Europass (úsáideoirí cláraithe amháin)
  • É a íoslódáil ar do ghléas áitiúil (ríomhaire deisce nó gléas iniompartha)
Cén fhormáid inar féidir liom mo CV Europass a shábháil?

Faoi láthair, is féidir leat do CV Europass a shábháil i leagan PDF Europass.

Ní féidir liom grianghraf a chur le mo CV Europass.

Seiceáil an bhfuil an grianghraf uaslódáilte agat san fhormáid chomhaid cheart: PNG, JPG.

Má tá, déan cinnte de go bhfuil méid do chomhaid níos lú ná 20 MB.

Support and Information

Ní saoránach den Aontas mé. An féidir liom Europass a úsáid?

Is féidir. Is tacar uirlisí agus eolais saor in aisce ar líne é Europass atá ar fáil do gach duine, beag beann ar náisiúntacht nó ar thír chónaithe.

An féidir le Europass cuidiú liom aitheantas a fháil do mo scileanna agus mo cháilíochtaí?

Is féidir le Europass cuidiú leat do scileanna, do cháilíochtaí agus do chuid taithí a chur in iúl ar bhealach soiléir comhsheasmhach. Ní fhágann úsáid a bhaint as Europass go bhfuil tú i dteideal aon uathaitheantas do do scileanna agus do cháilíochtaí ná i dteideal teidlíochtaí ar bith eile. Is féidir leis an bpróifíl Europass, agus doiciméid Europass ar nós an Fhorlíonaidh Dioplóma, an Fhorlíonaidh Teastais agus Soghluaisteacht Europass a bheith cuiditheach maidir le do scileanna agus do cháilíochtaí a mhíniú d’fhostóirí, d’institiúidí oideachais agus oiliúna agus do dhaoine eile.

An féidir liom an t-eolas atá ar shuíomh gréasáin Europass a atáirgeadh?

Tá cead agat an t-eolas atá ar shuíomh gréasáin Europass a úsáid má luann tú an fhoinse (© Aontas Eorpach).

Tá mé dall nó níl agam ach lagamharc. An féidir liom CV Europass a úsáid?

Is féidir; bhíothas ag machnamh go cúramach ar dhaoine lagamhairc agus ar dhaill agus Europass á fhorbairt. Tacaíonn sé le teicneolaíocht chúnta agus cuireann sé roghanna malartacha ar fáil do dhaoine a bhfuil baic mar sin le sárú acu.

Cad is Lárionad Náisiúnta Europass ann?

Déanann Lárionad Náisiúnta Europass na gníomhaíochtaí ar fad a bhaineann le Europass a chomhordú i ngach tír a ghlacann páirt in Europass. Is é an chéad phointe teagmhála é d’aon duine nó eagraíocht ar spéis leo Europass a úsáid nó tuilleadh a fhoghlaim faoi. Is féidir leat dul i dteagmháil le Lárionad Náisiúnta Europass do thírse nó na tíre ar spéis leat a bheith ag obair nó ag foghlaim inti.

Conas is féidir liom tacaíocht a fháil i mo thírse?

Is féidir leat eolas agus seirbhísí a chuideoidh leat a lorg i dtíortha éagsúla sna rannáin Ag Foghlaim san Eoraip agus Ag Obair san Eoraip ar Europass. Roghnaigh ón liosta an tír is spéis leat.

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Europass, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Lárionad Náisiúnta Europass i do thírse.

Conas a sheiceálaim leibhéal mo cháilíochta ar an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF)?

D’fhéadfadh sé go mbeadh eolas faoin leibhéal EQF san áireamh i do dhoiciméid cháilíochta (dioplóma, teastas, tras-scríbhinní) nó is féidir leat an t-eolas sin a iarraidh ar an institiúid ina ndearna tú staidéar.

Cad é an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF)?

Is uirlis de chuid an Aontais an Creat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF) a dhéanann cáilíochtaí níos sothuigthe trasna tíortha agus córas. Le EQF is féidir cáilíochtaí a bhaintear amach in aon tír Eorpach a thuiscint trí chóras simplí ocht leibhéal. D’fhéadfadh sé go mbeadh eolas faoi EQF san áireamh i ndioplómaí do cháilíochtaí, nó i d’Fhorlíonadh Dioplóma nó d’Fhorlíonadh Teastais. Is féidir leat eolas faoi leibhéal EQF do cháilíochta a chur san áireamh ar do CV agus d’iarratais chun cuidiú le fostóirí nó institiúidí oideachais agus oiliúna i dtíortha eile do cháilíochtaí a thuiscint.