europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Creataí náisiúnta cáilíochtaí ó thíortha éagsúla san Eoraip a chur i gcomparáid le chéile

Eolas faoi chreataí agus leibhéil náisiúnta cáilíochtaí

Cineálacha cáilíochtaí ar cuid de chreataí náisiúnta cáilíochtaí iad a aimsiú, eolas a fháil fúthu agus iad a chur i gcomparáid le chéile

A bhuí leis an gCreat Eorpach um Cháilíochtaí (EQF), is féidir leat tuiscint a fháil ar an ngaol idir na Creataí Náisiúnta Cáilíochtaí (NQF).

Is féidir leat 2 thír a roghnú ó na bratacha anseo thíos chun a fháil amach cad iad na cineálacha cáilíochtaí atá san áireamh sna creataí náisiúnta dá dtagraítear in EQF. Cuirtear suas le 5 shampla cáilíochta ar fáil in aghaidh gach cineál cáilíochta náisiúnta.

Roghnaigh 2 thír chun na leibhéil NQF a chur i gcomparáid le chéile