europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass opiskelu- ja uraneuvonnan tukena

Europass tarjoaa ura- ja opintoneuvonnan parissa työskenteleville tietoa ja monikielisiä työvälineitä.

Euroopan komission hallinnoima Europass-alusta sisältää elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen liittyvää tietoa ja ilmaisia verkkotyökaluja. Europass on hyödyllinen apuväline kaikille opiskelu- ja työuran suunnittelusta kiinnostuneille sekä opinto-, ura- tai työvoimaneuvojille. Se tarjoaa monenlaista tietoa opiskelusta, työnteosta ja vapaaehtoistyöstä eri puolilla Eurooppaa.

Apuvälineitä henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun

Opinto- ja urapolkujen suunnittelussa tarvitaan ammattilaisten antamien neuvojen lisäksi myös ajantasaista tietoa ja välineitä ihmisten päätöksenteon tukemiseen.

Europass on vapaasti käytettävissä oleva verkkotyökalupakki opintoja ja työuraa koskevien tietojen hallinnointiin. Europass-profiilin avulla käyttäjät voivat dokumentoida eri elämänvaiheissaan hankkimansa taidot ja kokemukset ja esitellä osaamistaan muille. Europass tekee käyttäjilleen heidän profiiliaan vastaavia ehdotuksia sopivista työ- ja opiskelupaikoista. Europass tarjoaa maksutta käyttöön erilaisia välineitä omien taitojen ja tavoitteiden analysointiin sekä mahdollisuuden tallentaa ja jakaa digitaalisia osaamistodistuksia.

Europass on helppokäyttöinen palvelu monenlaisille käyttäjäryhmille (saatavilla 30 kielellä).

 

Tuloksellisempaa viestintää neuvojan ja asiakkaan välille

Opinto-, ura- ja työvoimaneuvojat ja muut alan ammattilaiset voivat hyödyntää Europassia ja sen toimintoja monella tavoin. He voivat yhdessä asiakkaansa kanssa laatia tälle Europass-profiilin ja saada kokonaisvaltaisen kuvan tämän taidoista, tutkinnoista ja mielenkiinnonkohteista. Näin asiakkaat saavat ehdotuksia kursseista ja työpaikoista, jotka vastaavat heidän profiilinsa tietoja. He voivat myös helposti jakaa profiilinsa tietoja opinto- tai uraneuvojan kanssa saadakseen tarvitsemaansa ohjausta.

Europass tarjoaa hyödyllistä tietoa opiskelusta ja työskentelystä Euroopassa. Lisäksi saatavilla on ajantasaista tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista:

 

Europassin maakohtaisilla sivuilla on kansallisten viranomaisten toimittamaa tietoa palveluista, tietolähteistä ja muista verkostoista, joista voi saada tukea.

 

Europass on elinikäistä oppimista tukeva apuväline, jonka avulla voi löytää uusia työ- ja opiskelumahdollisuuksia sekä liikkuvuushankkeita. Se on ilmainen työkalu, jonka avulla opinto- ja uraneuvojat voivat tukea myös heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia ja edistää kaikkien sosiaalista osallisuutta.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Europass tutuksi oppijoille, työntekijöille/-hakijoille ja vapaaehtoistyöntekijöille

Euroopan komissio kehittää Europass-järjestelmää ja tekee sitä tunnetuksi yhdessä järjestelmään osallistuvien maiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Opinto-, ura- ja työvoimaneuvojien panos on keskeisessä asemassa, kun halutaan edistää Europassin käyttöönottoa ja sen lukuisia käyttömahdollisuuksia.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kysymyksiä Europass-järjestelmästä.