Europass koulutukseen

Europass on arvokas apuväline opiskelijoille ja vastavalmistuneille sekä eurooppalaisille oppilaitoksille. Euroopan komission hallinnoima Europass-alusta sisältää elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen liittyvää tietoa ja ilmaisia verkkotyökaluja.

Apuväline uran ja opintojen hallinnointiin

Europassin monikielisten toimintojen avulla opiskelijat ja opiskelupaikkaa hakevat voivat dokumentoida kaikki taitonsa, tutkintonsa ja kokemuksensa ja tallentaa tiedot yhteen paikkaan. Europassin käyttäjä voi luoda henkilökohtaisen profiilin, jonka avulla hän voi eritellä tavoitteitaan ja pitää kirjaa opintosuorituksistaan ja muista saavutuksistaan.

Opiskelijat voivat jo opintojensa aikana luoda profiiliin ja tallentaa siihen tietoja projekteistaan ja opintojensa muista vaiheista.

Opiskelupaikan hakija voi jakaa Europass-järjestelmän kautta Europass-profiilinsa, ansioluettelonsa ja muita asiakirjoja ja siten osoittaa kykynsä, opintosuorituksensa ja muun kokemuksensa.

Europass-järjestelmän muita opiskelijoille hyödyllisiä apuvälineitä ovat:

  • Korkeakoulun myöntämä korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement), jossa on standardimuodossa esitettyä hyödyllistä tietoa tutkinnosta (esim. arvosanat, suoritukset, oppilaitos).
  • Ammatillisen oppilaitoksen myöntämä ammatillisen tutkintotodistuksen Europass-liite (Europass Certificate Supplement), jossa on standardimuodossa esitettyä hyödyllistä tietoa tutkinnosta (esim. arvosanat, suoritukset, oppilaitos).
  • Europass-liikkuvuustodistus, joka esittelee ulkomailla opiskeltaessa, työskenneltäessä tai vapaaehtoistyötä tehtäessä hankittua kansainvälistä kokemusta ja taitoja.

Tietoa opiskelusta ja työnteosta Euroopassa

Europass tarjoaa 29 kielellä tietoa, josta on hyötyä opintoja, uraa ja kansainvälistä liikkuvuutta suunnitteleville opiskelijoille.

Oppilaitoksille puolestaan on tarjolla tietoa esimerkiksi

Europassin maakohtaisilla sivuilla on myös kansallisten viranomaisten toimittamaa tietoa opiskelusta ja työskentelystä eri maissa.

Europassin digitaalinen osaamistodistus

Europassin digitaalisten osaamistodistusten avulla oppilaitokset voivat maksutta antaa myös digitaalisessa muodossa olevan todistuksen, jota ei voi väärentää. Työnantajat ja oppilaitokset sekä muut viranomaistahot voivat yksinkertaisesti ja luotettavasti varmistaa Europassin digitaalisen osaamistodistuksen aitouden. Europassin digitaalisilla osaamistodistuksilla on sama oikeudellinen arvo kuin perinteisillä painetuilla todistuksilla kaikkialla EU:ssa, ja kaikki järjestelmän osat ovat avoimia ja maksuttomia. Lisätietoa

Europassin kehittäminen ja edistäminen

Euroopan komissio kehittää Europass-järjestelmää ja tekee sitä tunnetuksi yhdessä järjestelmään osallistuvien maiden, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. Oppilaitosten ja eri alojen asiantuntijoiden ja päättäjien panos on keskeisessä asemassa, kun halutaan edistää Europassin käyttöönottoa ja sen lukuisia käyttömahdollisuuksia.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kysymyksiä Europass-järjestelmästä.

Information on studying and learning in Europe

Europass offers a variety of information, in 29 languages, for students and learners to plan their learning, career and mobility.

Education and training institutions can also access information on:

Europass also offers country pages with information on European and national-level services, information on learning and working in Europe.

Man sitting next to a laptop and a suitcase, and reading a book

Europass Digital Credentials

The Europass Digital Credentials framework allows institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Find out more about how you can get involved

Promoting Europass

The European Commission is working with participating countries, stakeholders and experts across the EU to develop and promote Europass. Education and training institutions, as well as policymakers and experts, play a key role in using Europass to help diverse audiences and show the potential for Europass to adapt to different needs.

Contact us for feedback or questions on Europass.