europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass õppe- ja karjäärinõustamise eesmärgil

Europass pakub õppe- ja karjäärinõustajatele mitmekeelseid vahendeid ja asjakohast teavet.

Euroopa Komisjoni hallatav Europassi platvorm on tasuta veebipõhiste vahendite ja teabe kogum elukestva õppe ja karjääri arendamiseks. Need vahendid ja teave on väärtuslik ressurss üksikisikutele, aga ka nõustajatele, kes pakuvad tuge ja teavet inimestele, kes on huvitatud õppimisest, koolitusest, tööst ja vabatahtlikust tegevusest Euroopas.

Isikliku ja kutsealase arengu veebiplatvorm

Nõustajate toetusele lisaks on õpi- ja karjääritee kavandamisel vaja ka ajakohastatud teavet ja vahendeid, mis toetavad inimesi otsuste tegemisel.

Europass on tasuta veebipõhiste vahendite ja teabe kogum, mis aitab inimestel hallata igat oma sammu õpingutes ja karjääris. Uus Europassi profiil võimaldab kasutajatel esitada, dokumenteerida ja jagada igas eluetapis omandatud oskusi, kvalifikatsioone ja kogemusi. See toetab inimesi sobiva töö või kursuse leidmisel, pakkudes välja isiku oskustele ja kogemustele vastavaid asjakohaseid võimalusi. Europassi profiil pakub tasuta veebipõhiseid analüüsivahendeid, juurdepääsu teabele ning võimalust salvestada ja jagada digitaalseid tõendeid.

Europass on loodud hõlpsasti juurdepääsetava teenusena, mis vastab erinevate kasutajarühmade vajadustele (kättesaadav 30 Euroopa keeles).

 

Kliendi ja nõustaja vahelise suhtluse lihtsustamine

Nõustajad ja teised spetsialistid saavad Europassi vahendeid ja teavet kasutada mitmel eesmärgil. Nõustajad saavad aidata kliente Europassi profiili täitmisel ning täieliku ülevaate saamisel nende oskustest, kvalifikatsioonist ja huvidest. Kliendid võivad profiilis esitatud teabe alusel saada kursuse- ja töökohasoovitusi. Samuti saavad kliendid nõustajatega jagada nende profiilis olevat teavet, et saada vajalikku õpi- ja karjäärialast nõu.

Europass pakub teavet Euroopas õppimise ja Euroopas töötamise kohta, millest võib klientide abistamisel kasu olla. Nõustajad leiavad ajakohastatud teavet ka järgmiste teemade kohta:

 

Europass hõlmab ka riikide lehekülgi teabega Euroopa ja riikliku tasandi teenuste, teabeallikate ja muude sarnaste võrgustike kohta, mida saab klientide toetamiseks kasutada.

 

Europassi eesmärk on olla suunav vahend, mis toetab elukestva õppega seotud nõustamist, et lihtsustada uute töö-, õppimis- ja liikuvusvõimaluste leidmist. Europass on tasuta vahend, mida nõustajad saavad kasutada erineva taustaga kasutajate nõustamisel ning edendada seeläbi kõigi kaasatust, osalemist ja juurdepääsetavust.

Woman pointing at a white board with sticky notes about learning and skills

Europassi tutvustamine õppuritele, töötajatele, tööotsijatele ja vabatahtlikele

Euroopa Komisjon teeb Europassi väljatöötamiseks ja edendamiseks koostööd osalevate riikide, sidusrühmade ja ekspertidega kogu ELis. Haridus- ja tööhõivesektori nõustajatel on oluline roll Europassi kasutuselevõtu ja selle paljude kasutamisvõimaluste edendamisel.

Võtke meiega ühendust, kui teil on Europassi kohta küsimusi või soovite anda tagasisidet.