europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamine

ELi liikmesriigid ja 11 muud riiki võtsid endale kohustuse rakendada Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku, tehes riiklikud, rahvusvahelised ja kolmandate riikide kvalifikatsioonid tööandjate, töötajate ja õppurite jaoks paremini mõistetavateks. Lisateave EQFi rakendamise kohta nendes riikides.

Vaatamiseks tehke valik allpool esitatud riikide hulgast:

  • EQFi riiklike koordineerimisasutuste kontaktandmed.
  • Teave riiklike kvalifikatsiooniraamistike kohta
  • EQFi sidustamisaruanded

Võrrelge riiklikke kvalifikatsiooniraamistikke kogu Euroopas 

Cedefopi ülevaade riiklikest kvalifikatsiooniraamistikest

picture of office materials, keyboard, pencil, notebook and smartphone