Europass tööhõive ja värbamise valdkonnas

Europass on asendamatu vahend personalispetsialistidele, värbajatele, värbamisjuhtidele ja karjäärinõustajatele, kellel on tööotsijate oskustest ja kvalifikatsioonidest parema ülevaate saamiseks vaja usaldusväärset teenust ja teavet.

Värbamisprotsessi lihtsustamine

Kui kasutate värbamisvahendina Europassi, paluge töösoovijatel luua Europassi profiil. Europassi kasutajad saavad luua profiili, mis annab ülevaate kõigist nende oskustest, kvalifikatsioonidest ja kogemustest. Soovi korral saavad nad tööandjale saata lingi oma profiilile. Tööandjal või värbajal on seejärel võimalik üle vaadata kandidaatide oskused ja kogemused, mis on profiilis esitatud selgel ja struktureeritud viisil. Europass võimaldab töösoovijatel koostada CVd ja kaaskirju ning jagada neid ja muid dokumente ühe lingi kaudu.

Kui avaldate Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) portaalis vaba ametikoha teate, annab Europass sellest teada sobiva profiiliga tööotsijatele.

Töötajate arendamine

Europassi saab kasutada ka olemasolevate töötajate oskuste arendamiseks. Europass aitab saada selge ülevaate teie organisatsioonis töötavate inimeste oskustest, mis on väga kasulik koolitus- ja arenguvajaduste kindlakstegemisel. Töötajad saavad oma Europassi profiili täiendada ja ajakohastada, et tutvustada oma tööalast arengut, saavutusi ja edusamme. Europass avab teie organisatsiooni kasutamata potentsiaali – kasutage seda ELi pakutavat tasuta ja usaldusväärset vahendit!

Parem ülevaade oskustest ja kvalifikatsioonidest

Europassis on ka palju muid vahendeid erinevatest oskustest ja kvalifikatsioonidest, sealhulgas välismaal omandatud oskustest ja kvalifikatsioonidest parema ülevaate saamiseks.

  • Akadeemiline õiend on kõrgharidusasutuse väljastatud dokument, mis sisaldab diplomi sisu (nt hinded, saavutused, haridusasutus) standardvormingus kirjeldust.
  • Europassi kutsetunnistuse lisa on kutseharidus- ja -koolitusasutuste väljastatud dokument, mis sisaldab kutsekvalifikatsiooni (nt hinded, saavutused, haridusasutus) standardvormingus kirjeldust.
  • Europassi õpirände tunnistus kirjeldab rahvusvahelisi kogemusi ja oskusi, mille õpilased on omandanud välismaal õppides, töötades või vabatahtlikuna tegutsedes.

Neid dokumente saab vabadele kohtadele kandideerimisel taotleda.

Europassi digitaalsed tõendid

Europassi digitaalsete tõendite raamistik võimaldab haridusasutustel väljastada digitaalseid võltsimiskindlaid kvalifikatsioone ja tõendeid õppe läbimise kohta. Õppurid, tööandjad, haridus- ja koolitusasutused ja muud pädevad asutused saavad Europassi digitaalsete tõendite autentsust lihtsalt ja usaldusväärselt kontrollida. Need võimaldavad saada kinnitust kandidaatide või töötajate kvalifikatsiooni kohta. Europassi digitaalsetel tõenditel on kogu ELis samaväärne õigusjõud kui traditsioonilistel paberkandjal sertifikaatidel ning kõik rakenduse komponendid on avalikud ja tasuta. Lisateave Europassi digitaalsete tõendite kohta.

Aidake Europassi tutvustada!

Euroopa Komisjoni eesmärk on muuta Europass hinnatud ja laialdaselt kasutatavaks teenuseks tööandjate, värbajate ja personali arendamisele spetsialiseerunud organisatsioonide seas.

Tagasiside andmiseks või täiendavate küsimuste korral Europassi kohta võtke ühendust e-posti teel.

Photo of a ma with eyestightly closed and arms folded up crossing fingers on both hands as if awaiting good news.

Staff development

Europass can also be used to support the skills development of your current workforce. Europass can help you get a clear picture of the skills of employees in your organisation, which will give you a great insight into your training and development needs. Employees can build and update their Europass profile to keep a record of their professional development, achievements and progress at work. Implementing Europass in your organisation can unlock the hidden human potential of your organisation by using a free and trustworthy EU tool.

 

Europass Digital Credentials 

The Europass Digital Credentials framework allows education institutions to issue digital, tamper-proof qualifications and other learning credentials. With Europass Digital Credentials, learners, employers, education and training institutions and other authorised bodies have a simple and trustworthy way of checking the authenticity of digital credentials. They offer a way for you to confirm the authenticity of the qualifications of applicants and staff. Europass digital credentials are legally equivalent to paper-based certificates across the European Union and all components of the infrastructure are open and free. Read more about Europass Digital Credentials.

Help in promoting Europass!

The European Commission aims to make Europass a valued and widely used service among employers, recruiters and staff development organisations.

Contact via email for feedback or questions on Europass.

Understanding Skills and Qualifications

Europass also offers a number of other tools that can help you understand skills and qualifications, including when you need to understand qualifications from other countries:

  • The Diploma Supplement is issued by higher education institutions and describes higher education qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Certificate Supplement is issued by vocational education and training (VET) institutions and describes vocational qualifications (e.g. grades, achievements, institution) in a standard format.
  • The Europass Mobility describes international experiences and skills developed while students are studying, working or volunteering abroad.

You can ask for these documents as part of applications for future vacancies.