Darbo patirtis

Direktoriai ir vyriausieji valdytojai

Jaunuolių dienos centras


 • planuoti strategines įstaigos veiklos kryptis;
 • rengti veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas;
 • rūpintis palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėti demokratinius bendruomenės santykius;
 • stebėti, analizuoti, vertinti veiklą;
 • inicijuoti ir vykdyti vietos ir tarptautinius projektus;
 • rūpintis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;
 • rūpintis intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, tinkamu jų naudojimu;
 • sudaryti metinę pajamų ir išlaidų sąmatą;
 • nuolat gerinti ir tobulinti įstaigos veiklą;
 • dirbti tikslinėse darbo grupėse;
 • konsultuoti darbuotojus darbo su paslaugų gavėjais ir jų šeimomis klausimais; 
 • vesti mokymus įstaigos socialiniams darbuotojams bei paslaugų gavėjų tėvams ir globėjams. 
 • užtikrinti, kad dokumentai būtų tvarkomi pagal raštvedybos taisykles.

Specialiojo ugdymo mokytojai

Panevėžio specialioji mokykla


Pedagoginis darbas su specialiųjų poreikių vaikais, jaunimu bei jų tėvais, globėjais.

Dėstytojo padėjėjas

Panevėžio kolegija


Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamųjų darbų recenzavimas

Lektorius

Utenos kolegija

Dėstytojo padėjėjas

Panevėžio kolegija


Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamųjų darbų recenzavimas

Dėstytojo padėjėjas

Panevėžio kolegija


Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamųjų darbų recenzavimas

Dėstytojo padėjėjas

Panevėžio kolegija


Socialinio darbo studijų programos studentų baigiamųjų darbų recenzavimas

Išsilavinimas ir mokymasis

Šiaulių universitetas

Socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinis laipsnis

Šiaulių universitetas

Aukštasis išsilavinimas, specialioji pedagogika, logopedija

Kalbų žinios

Gimtoji kalba (-os)

lietuvių kalba

Kita (-os) kalba (-os)

anglų kalba

Klausymas
C1
Skaitymas
C1
Bendravimas žodžiu
C1
Informacijos pateikimas žodžiu
C1
Rašymas
B2

rusų kalba

Klausymas
C1
Skaitymas
C1
Bendravimas žodžiu
C1
Informacijos pateikimas žodžiu
C1
Rašymas
C1

nb

Klausymas
A2
Skaitymas
B1
Bendravimas žodžiu
A2
Informacijos pateikimas žodžiu
A2
Rašymas
A2

Skaitmeniniai įgūdžiai

Kita

 • Socialiniai tinklai
 • Microsoft office programos (Word excel powerpoint)
 • Google Docs
 • Facebook
 • Messenger
 • PowerPoint
 • SKYPE
 • Word
 • MS Office user (Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint)
 • Excel
 • Zoom
 • Social Media
 • Microsoft Windows
 • Instagram
 • Outlook
 • Viber
 • Microsoft Office paketo programos (Word Excel Powerpoint Access)
 • Socialiniai tinklai ir j reklamos priemoms (Facebook ads google ads Instagram ads)
 • Microsoft Teams
 • WhatsApp
 • Google Drive
 • Moodle
 • Adobe

Organizaciniai įgūdžiai

Organizaciniai įgūdžiai

-gebėjimas suburti bendram darbui, bendro tikslo siekimui,

-gebėjimas būti idėjos generuotoju,

- gebėjimas išvengti konfliktų.

Komunikacijos ir asmeniniai įgūdžiai

Komunikacijos ir asmeniniai įgūdžiai

-gebėjimas dirbti komandoje,

-lankstumas, tolerancija, nekonfliktiškumas,

-užsibrėžto tikslo siekimas ir noras surasti geriausią sprendimą.

Pageidaujamam darbui reikalingi gebėjimai

Pageidaujamam darbui reikalingi gebėjimai

-tarptautinių projektų parengimo ir įgyvendinimo patirtis,

-projektų vertinimo patirtis,

-rezultatų analizės ir vertinimo patirtis,

-strateginio planavimo patirtis,

-raštvedybos įgūdžiai.​