Experiența profesională

Profesor asociat

Universitatea Creștină Partium

 • Oradea, România

Disciplinele:

 • Operă
 • Dramaturgie muzicală
 • Mișcare scenică
 • Practică artistică
 • Didactică de specialitate

Formator studenți

Universitatea din Oradea


Formator studenți în cadrul proiectului ACCES-UO

Proiect finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională destinat universităților de stat – FDI 2018.

Creșterea capacității instituționale prin eficientizarea accesului la învățământul superior la Universitatea din Oradea 

Finanțator: Ministerul Educației Naționale

https://sites.google.com/view/acces-uo/home

Formator studenți

Universitatea din Oradea / Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic


25-26 Martie / cursul: Pedagogia Expresivității, în cadrul programului Educarea pentru calitate în formarea formatorilor

Conferențiar universitar asociat

Universitatea din Oradea / Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic


discipline:

 • Metodica predării actoriei (pentru programul de studii Actorie)
 • Practică pedagogică (pentru programul de studii Actorie)

Lector universitar asociat

Universitatea din Oradea / Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic


disciplina: Metacomunicarea

Lector universitar asociat

Universitatea din Oradea / Facultatea de Arte


disciplina: Istoria şi teoria Artelor spectacolului

Lector universitar titular

Universitatea din Oradea / Facultatea de Muzică


discipline:

 • Regie Operă
 • Istoria doctrinelor regizorale
 • Analiza procesului scenic
 • Arta actorului
 • Mişcare scenică

Asistent universitar

Universitatea din Oradea / Facultatea de Muzică


discipline:

 • Mişcare scenică
 • Arta actorului
 • Regie operă

Preparator universitar titular

Universitatea din Oradea / Facultatea de Arte


discipline:

 • Mişcare scenică
 • Arta actorului

Competențe lingvistice

Limbă(i) maternă(e)

română

Altă limbă (Alte limbi)

engleză

Comprehensiune orală
C2
Citit
C2
Conversație
C2
Exprimare scrisă
C2
Scris
C2

maghiară

Comprehensiune orală
C2
Citit
C2
Conversație
C2
Exprimare scrisă
C2
Scris
C1

Competențe digitale

Altă variantă

 • Navigare Internet
 • Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype)
 • Social Media
 • Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar
 • - utilizator experimentat n procesarea informaiilor i comunicare pe calculator
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Word
 • Microsoft office word
 • Microsoft Word Microsoft Excel Power Point
 • Microsoft Office
 • Microsoft Excel
 • Zoom
 • facebook page
 • Google Drive
 • Buna cunoastere a sistemului de operare Windows
 • O bun cunoatere a instrumentelor Microsoft Office
 • buna utilizare a retelelor de socializare
 • Internet Explorer Edge Mozilla Google Chrome
 • Skype
 • Android
 • Buna Utilizare a PC
 • google maps
 • - buna cunoastere a sistemului de operare Windows
 • E-mail Reele socializare
 • operare programe banking online
 • Facebook Ads
 • zoom
 • Instagram ads
 • Adobe
 • HTML
 • - bune competene de operare calculator
 • Utilizarea calculatorului
 • Bune cunotine in Microsoft Office
 • Adobe PhotoShop
 • Google Analytics
 • Google Meet
 • web design
 • Utilizare reele de socializare (Facebook Instagram Twitter LinkedIn)
 • Utilizarea retelelor sociale
 • Microsofit Office
 • Microsoft Office (Word Excel PowerPoint) nivel avansat
 • Adobe Photoshop
 • Abilitati de utilizare a instrumentelor Microsoft Office (Word Excel PowerPoint Paint) Windows
 • Microsoft Word nivel avansat
 • Utilizarea Internetului (Microsoft Edge Google Chrome Opera Internet Explorer)
 • Project management

Educație și formare profesională

Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Europeană de Psihoterapii integrative

Absolvent


11-13 noiembrie / Curs de formare continuă Inteligenţa emoţională. Conduită în viaţă şi reuşită, atestat de Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Europeană de Psihoterapii integrative, Cluj-Napoca, formator Dr. André Moreau - Belgia

Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei

Absolvent


17-21 Iulie / Simpozionul internaţional Învăţare prin cooperare – de la teorie la practică. Organizatori Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane – Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Cooperării în Educaţie Oradea, Casa Corpului Didactic Oradea, Inspectoratul şcolar, formator Carlton J. Fitzgerald, Ed. D. – Basic Cooperative Learning New England College Henniker, New Hampshire;

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, CNCSIS

Absolvent


16 Iunie / Workshop Managementul instituţiei culturale, Cluj-Napoca condus de Corina Răceanu (membru al Team Europe Romania, membru al ECUMEST Association), Dr. Wolfram Laaser (Akademischer Direktor, Zentrum für Medien und IT, FernUniversität in Hagen), Maria Ilea (membru al Consiliului economic şi Social al României, membru al Team Europe Romania), organizat de Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, CNCSIS, Ministerul Educaţiei şi Tineretului;

Institutul Internaţional de Teatru, Catedra Unesco

Absolvent


Curs de formare a formatorilor Music, Mask and Mith at Shakespeare, Craiova condus de David Chambers (Yale University SUA), organizat de Institutul Internaţional de Teatru, Catedra Unesco în cadrul Festivalului Internaţional Shakespeare;

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”

Doctor în Muzică


Titlul tezei: Opera monodramă - dramă a identității

Coordonator științific: Prof.univ.dr. Eduard Terényi

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”

Master în Muzică


Specializarea: Fenomenologia actului de creaţie

Cadre didactice de specialitate: Prof.univ.dr. Eduard Terényi, Prof.univ.dr. Cornel Țăranu, Prof.univ.dr. Aurel Stroe

Academia de Muzică ”Gheorghe Dima”

Licențiat în profilul Muzică, specializarea Regie Teatru Muzical


Cadre didactice de specialitate: Eduard Terényi (dramaturgie muzicală), Tompa Gábor (regie), Victor Ioan Frunză (regie), Doina Modola (spectacologie).

Liceul de Filologie – Istorie „Mihai Eminescu”

Bacalaureat

 • Domeniul (domeniile) de studiu: Filologie - istorie

Bacalaureat în profilul filologie - istorie

Lucrare de bacalaureat susținută din Biblioteconomie

Certificat de Calificare în meseria Lucrător în administrația de stat

clasele IX – XII profilul filologie - istorie

Şcoala generală nr. 4 „Oltea Doamna”

Absolvent


clasele V – VIII

Şcoala generală nr. 15

Absolvent


clasele I – IV

Publicații

Publicaţii

 • Teză de doctorat
 • Suporturi de curs (2)
 • Cărți (3)
 • Studii (9)
 • Eseu (1)
 • Articole (7)
 • Prefață (1)

Rețele și afilieri

Afilieri

 • CAR
 • D. fleiss & east west artists professional artists associtattion, Stuttgart;
 • YAP, Bruxelles;
 • Boardul de organizare al festivalului internaţional Arte Diem – 2000;

Permis de conducere

B

Conferințe și seminare

Conferinţe

 • Comunicări științifice (34)
 • Conferințe publice (30)
 • Prezentări de carte (2)
 • Moderator (1)
 • Emisiuni TV (15)
 • Emisiuni radio (1)
 • Workshopuri (3)

Recomandări

Peste 50 de articole în: Adevărul de Cluj, Bihari Napló – Oradea, Crişana – Oradea, Familia – Oradea, Helikon – Cluj, Impact – Oradea, Jurnal Bihorean – Oradea, Orădeanul – Oradea, Szabadság – Cluj, Tribuna – Cluj, Ziarul de Cluj

Proiecte

Proiecte

Coordonator (9)

Participant (4)

Distincții onorifice și premii

Distincţii

 • Diplomă de Excelenţă, Universitatea din Oradea, Departamentul Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic pentru implicarea cu succes în desfăşurarea cursului PEDAGOGIA EXPRESIVITĂŢII organizat în perioada 25-26 martie 2006 la Stâna de Vale în cadrul programului EDUCAREA PENTRU CALITATE ÎN FORMAREA FORMATORILOR;
 • Medalia Aniversată Gheorghe Dima, cu prilejul aniversării a 150 de ani de la naşterea compozitorului, dirijorului şi pedagogului Gheorghe Dima, certificat nr. 107;
 • Medalia onorifică A. Goldiş

Competențe organizatorice

Competențe organizatorice

leadership:

 • 2015.10. – 2016.10 Director de departament – Muzică, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea;
 • 2012.10.01. – până în prezent Membru în Consiliul ştiinţific al Editurii Universităţii din Oradea;
 • 2011.10.01. – 2016. 10. 01. Membu al Consiliului Departamenului de Muzică, Facultatea de Arte, Universitatea din Oradea;
 • 2007 - 2008 Membru al Comisiei Academice a Senatului Universităţii din Oradea;
 • 2005.10.01 – 2008. 01. 31 Şef de catedră - Interpretare muzicală şi Arta Spectacolului, Facultatea de Muzică Oradea;
 • 2004. 10. 01. – 2005. 10. 01. – Şef de catedră - Arta spectacolului, Facultatea de Muzică Oradea;
 • 2000.11.01. – 2004. 02. 25. – Şef de catedră - Cânt şi Arta scenică, Facultatea de Muzică Oradea;
 • 1996 – 2000 – Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Muzică Oradea;

management artistic:

 • 2015 – 2016 Stagiunea de concerte – Facultatea de Arte, Departamentul de Muzică
 • 2011.04. – până în prezent Redactor şef al publicaţiei on line Euterpe, reflecţii artistice – art reflections, ISSN 2247 – 6431, ISSN – L = 224 – 6431, www.almanah-euterpe.blogspot.com;
 • 2010.03.01. Festa Feminae – U. A. P. Oradea;
 • 2007 – 2008 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;
 • 2006 – 2007 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;
 • 2005 – 2006 Stagiunea de concerte – Facultatea de Muzică, Catedra de Interpretare muzicală şi Arta spectacolului;
 • 2004 – 2005 Stagiunea Thalia;
 • 2002. 10. 01. – 2004. 02. 25. – Stagiunea de Concerte a Facultăţii de Muzică Oradea;
 • 2003. 12. – Festivalul Eutherpe;
 • 2003 până în prezent – Stagiunea de spectacole a ansamblului clasei de operă;
 • 2000. 08. – Arte Diem – workshop de teatru;

Competențe de comunicare și interpersonale

Competențe de comunicare și interpersonale

Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de cadru didactic, regizor și artist liric

Competenţe dobândite la locul de muncă

Competenţe dobândite la locul de muncă

 • negociere (Negocierea contractului colectiv de muncă 2013; 2015);
 • o bună cunoaștere a proceselor de control al calității (membra comisiei academice a Senatului Universității din Oradea 2007-2008);
 • întocmirea dosarelor de acreditare (Interpretare muzicală – Canto, Interpretare muzicală – Instrumente);
 • conducerea științifică a lucrărilor de licență;
 • întocmirea statelor de funcții (director de departament 2015-2016, șef de catedră 2000-2008);
 • întocmirea fișelor de disciplină;

Alte competenţe

Alte competenţe

Competențe artistice:

 • muzică (regie operă, canto, pian);
 • grafică computerizată;
 • film – video;
 • instalaţii;
 • multimedia;
 • performance;
 • poeme și proză;

Certificări

Certificări

Prezentări

Prezentări

 • Referate (5)
 • Consultant știițific (1)

Prezentări

 • Metacomunicarea
 • Festivaluri (22)
 • Recitaluri și concerte (206) - China (Harbin), Germania (Berlin, Dresden, Stuttgart), Italia (Roma), România (Aiud, Beiuş, Bucureşti, Carei, Cluj-Napoca, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Timişoara, Turda), Ungaria (Budapesta, Debrecen, Kendlimajor, Nyrbátor);
 • Spectacole de teatru muzical realizate regizoral (83): România (Baia – Mare, Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Macea, Satu-Mare, Timişoara, Turda), Ungaria (Debrecen);
 • Discografie (11);
 • Filme de scurt metraj (4)
 • Multimedia (9)
 • Fotografie (11)

Membră în comisii:

Membră în comisii:

 • Juriul pentru acordarea Premiului de Excelență a comisiei de cultură a Primăriei Oradea, 2004;
 • Comisii de ocupare de post, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 (președinte), 2000, 1999, 1998 (membră);
 • Comisie de ocupare de post, Facultatea de Litere și Arte, Universitatea Creștină Partium din Oradea: 2021
 • Comisii de licență Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. 2015, 2014, 2013, 2012, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002;
 • Comisii de Admitere, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea, specializarea Interpretare muzicală - Canto: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996;
 • Comisii de Admitere, Facultatea de Muzică, Universitatea din Oradea, specializarea Artele spectacolului – Actorie: 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000;