Werkervaring

Tandarts

Tandzorg Op Maat Twello b.v.


-Algemene tandheelkunde

-Angst patiënten

-Orthodontie 

-Wortelkanaalbehandelingen

-Kroon en Brugwerk

-Protheses (op implantaten)

-Restauraties (indirect en direct)

Tandarts

Clínica Universitaria Alfonso X el Sabio


-Geïntegreerde tandheelkundige kliniek voor volwassenen

-Geïntegreerde tandheelkundige kliniek voor speciale patiënten

-Geïntegreerde tandheelkundige kliniek voor kinderen

Tandarts in opleiding

Clinica Mario Utrilla


-Tandarts in opleiding, stage 6 maanden, (tandheelkundige carrière onderwerp)

Onderwijs en opleiding

Universidad Alfonso X el Sabio

Master Tandheelkunde (Licenciatura en Odontología plan 2000, 360 ETCS)


-360 ECTS credits. Licenciatura Plan 2000. 

-Campus Villanueva de la Cañada (Madrid). 

-Clínica Universitaria (Madrid)

Colegio Montfort

High School Degree in Science (Bachillerato en Ciencias de la Salud)


-Bilingual English/Spanish

 

Taalvaardigheden

Moedertaal/-talen

Spaans

Andere taal/talen

Nederlands

Luisteren
C1
Lezen
C1
Deelnemen aan gesprekken
C1
Spreken
C1
Schrijven
C1

Engels

Luisteren
C1
Lezen
C1
Deelnemen aan gesprekken
C1
Spreken
C1
Schrijven
C1

Italiaans

Luisteren
C1
Lezen
C1
Deelnemen aan gesprekken
C1
Spreken
C1
Schrijven
B1

Frans

Luisteren
A1
Lezen
A2
Deelnemen aan gesprekken
A1
Spreken
A1
Schrijven
A1

Werkgerelateerde vaardigheden

Werkgerelateerde vaardigheden

- Big-nummer: 49921984402

-Tandarts voor Orthodontie. Lid van de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie (VTvO)

-Lid Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT)

-Lid Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

-Gecertificeerde tandarts AIR SMILE (onzichtbare beugels)

-Affiniteit voor Wortelkanaalbehandelingen

-Affiniteit voor Kroon en Brugwerk en Esthetisch Tandheelkunde 

-Ervaring met angst patiënten (referenties tandarts.nl, google reviews)

-Ervaring met kinderen 

 

Als Directeur van Van Tyler BV :

-Acryl en olie op Canvas (Schilderijen)  : 

https://nl.vantylerart.com/store 

-Boeken (- "El Mariscal I: El más valiente entre los valientes", geschreven onder pseudoniem Christian van Tyler. Datum van publicatie: 05/06/2015. 

https://www.amazon.es/El-Mariscal-valiente-valientes-Bonaparte- ebook/dp/B00WRIUQZC

Communicatieve en persoonlijke vaardigheden

Communicatieve en persoonlijke vaardigheden

Vriendelijkheid

Empathie

Mondeling en schriftelijk communiceren

Teambuilder

Actief luisteren en effectief verbaal en non verbaal communiceren