Doświadczenie zawodowe

Redaktor - specjalista ds. Inwestycji

qBiznes Polska

 • Nazwa działu/departamentu: Redaktorski - inwestycje oraz pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
 • Rodzaj działalności lub sektor: Działalność Finansowa I Ubezpieczeniowa

Praca w Biznesowe Informacje • QBiznes to moje drugie życie w tej pracy mogę się w pełni realizować jako redaktor naczelny.

Dzięki tej pracy mam możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami na temat inwestycji, dotacji unijnych oraz z zakresu zawodowego.

Na co dzień jestem odpowiedzialny za:

 • Redagowanie wpisów
 • Odpowiadanie na prywatne zapytania
 • Tworzenie unikalnych treści informacyjnych z zakresu inwestowania
 • Kontakt z organami finansowymi w celu nawiązania współpracy
 • Zarządzanie kontami bankowymi oraz transakcjami kredytowymi
 • Udzielanie fachowych porad inwestycyjnych
 • Przeprowadzanie operacji finansowych
 • Raportowanie przeprowadzonych inwestycji
 • Zarządzanie portfelami inwestycyjnymi
 • Ciągła analiza rynków finansowych
 • Bezpośrednie kontakty z klientami

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym

Narodowy Bank Polski

 • Nazwa działu/departamentu: Warszawa
 • Rodzaj działalności lub sektor: Działalność Finansowa I Ubezpieczeniowa

Podczas pracy w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Finansowym zajmowałem się inwestowaniem rezerw dewizowych oraz pełną analizą rynku. Zakres moich obowiązków obejmował między innymi:

 • Pełną analizę warunków oraz regulacji na rynkach finansowych
 • Rozmowy z kontrahentami Narodowego Banku Polskiego wszelakich umów oraz zawartych transakcji
 • Relacjonowanie procesów zarządzania rezerwami dewizowymi
 • Analityka ryzyka kredytowego bezpośrednio związanego z inwestycjami rezerw dewizowych


Główny Specjalista w Zespole Kontroli

Komisja Nadzoru Finansowego

 • Nazwa działu/departamentu: Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych
 • Rodzaj działalności lub sektor: Działalność Finansowa I Ubezpieczeniowa

W KNF pracowałem przez ponad 14 lat, dzięki zdobytemu doświadczeniu stałem się jednym z najbardziej pożądanych analityków na rynku finansowych w Polsce.

Na tym stanowisku byłem odpowiedzialny między innymi za:

 • Przeprowadzanie kontroli w różnych firmach zajmujących się funduszami inwestycyjnymi
 • Przeprowadzanie kontroli u depozytariuszy
 • Przeprowadzanie kontroli w firmach zarządzającymi sekurytyzowanymi wierzytelnościami
 • Przeprowadzanie kontroli w powszechnych towarzystwach emerytalnych
 • Przeprowadzanie kontroli w podmiotach funkcjonujących w sektorze funduszy inwestycyjnych oraz pozyskujących dotacje z środków Unii Europejskiej
 • Analizowanie i bezpośrednia ocena zgodności pomiędzy działaniami faktycznymi a deklarowanymi zgodnie z literą prawa u podmiotów inwestycyjnych
 • Tworzenie regulaminów inwestycyjnych oraz zasad uczciwego obrotu
 • Opracowywanie szczegółowej dokumentacji kontrolnej
 • Stałe monitorowanie wykonywania zakresu swoich zaleceń pokontrolnych przez instytucje finansowe
 • Bezpośrednia współpraca z instytucjami nadzorującymi rynek kapitałowy na terenie Unii Europejskiej
 • Przygotowywanie założeń projektów aktów prawnych

Wykształcenie i odbyte szkolenia

European University in Warsaw

Doktorat z zakresu Nauk Ekonomicznych

 • Modlińska , 51, Warszawa, Polska
 • Dziedzina/dziedziny: Ekonomia
 • Ocena końcowa: 5
 • Poziom ERK: ERK poziom 8
 • Ważne do: 31/12/2031
 • Klasyfikacja krajowa: Dr.
 • Rodzaj punktów zaliczeniowych: Skala
 • Liczba punktów zaliczeniowych: 100
 • Praca dyplomowa: Zależność między rynkiem inwestycyjnym a pozyskiwaniem Funduszy z Unii Europejskiej

Na studiach dokształciłem się między innymi z zakresu takich prac jak:

 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • gospodarka regionalna
 • polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw
 • ekonomia rolna i agrobiznes
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • specjalność ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • ekonomika sektora publicznego


Znajomość języków

Język ojczysty / języki ojczyste

polski

Inny język / inne języki

Angielski

Słuchanie
C2
Czytanie
C2
Porozumiewanie się
C2
Samodzielne wypowiadanie się
C2
Pisanie
C2

niemiecki

Słuchanie
C1
Czytanie
C1
Porozumiewanie się
C2
Samodzielne wypowiadanie się
C2
Pisanie
C1

Umiejętności cyfrowe

Moje umiejętności cyfrowe

Inne

 • social media
 • Obsuga komputera Windows

Projekty

Poradnik Przedsiębiorcy - Serwis informacyjny

Stworzenie od podstaw serwisu informacyjnego dla przedsiębiorców działających na terenie Polski.

Serwis jest aktywny pod adresem: Serwis dla przedsiębiorców - Magazyn przedsiebiorcy.

W zakresie prac były takie zadania jak:

 • Stworzenie szablonu witryny internetowej
 • Przygotowanie tematów z zakresu inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej
 • Dobór redaktorów serwisu
 • Zatrudnienie kadry kierowniczej
 • Zatrudnienie korektorów tekstu
 • Przygotowanie analiz publicystycznych
 • Przeszkolenie kadry redaktorów
 • Zatrudnienie i dobór informatyków
 • Wnikliwa analiza rynku
 • Systematyczna publikacja treści z zakresu inwestycji oraz tematów biznesowych
 • Pozyskiwanie inwestorów projektowych
 • Publikacje reklamowe

Rekomendacje

Kamil Szykowski

Przy wyborze specjalisty ds. inwestycji należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, należy omówić z doradcą swoje cele. Pomoże to ustalić, które klasy aktywów będą najlepiej odpowiadać naszym potrzebom. Ponadto należy wziąć pod uwagę swoją tolerancję na ryzyko i wiek. Znając te szczegóły, łatwiej będzie wybrać Artura Zawadę. Należy także zwrócić uwagę na kwalifikacje Artura Zawady. Jeżeli to możliwe, warto poprosić o polecenie kogoś zaufanego przez Artura.


Po drugie, warto wybrać doradcę finansowego, którego wynagrodzenie jest uzależnione od procentu Państwa aktywów. W ten sposób można uniknąć nadmiernych opłat oraz uzyskać stałe i kompleksowe planowanie finansowe, wyżej wymieniona osoba z pewnością do takich należy. Należy jednak pamiętać, że usługi te nie są bezpłatne. Pobierane opłaty mogą wynosić od 1% do setek tysięcy złoty, dlatego należy dokonać porównania. Aby mieć pewność, że otrzymujemy najlepszą możliwą poradę, dlatego z czystym sumieniem polecam właśnie Artura Zawadę.

Publikacje

Inwestycje na obszarze Unii Europejskiej

2022 https://qbiznes.pl/publikacje/Inwestycje-na-obszarze-Unii-Europejskiej.pdf 1/02/2022

Niniejsza publikacja dotyczyła takich zagadnień jak:

 • Praca w roli inwestora na terenie Unii Europejskiej
 • Informacje prawne z zakresu inwestycji
 • W co inwestować na terenie Unii Europejskiej
 • Pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej na inwestycje
 • Inwestycje zewnętrzne
 • Rodzaje inwestycji w Unii Europejskiej


Kopia publikacji: Inwestycje na obszarze Unii Europejskiej

Prawo jazdy

A
B
C
Początek strony