Radno iskustvo

Dječji terapeut igrom

Baseline - Kabinet za razvojnu procjenu i podršku

Stručni suradnik socijalni pedagog

Osnovna škola Lapad

Stručni suradnik volonter

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije


- asistencija u osmišljavanju i evaluiranju savjetodavnih programa, sadržaja i usluga Obiteljskog savjetovališta Dubrovačke biskupije

- asistencija pri koordiniranju suradnji s drugim nadležnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim

- asistencija u pripremi i izvedbi sadržaja u sklopu programa i usluga Obiteljskog savjetovališta

- individualni i grupni savjetodavni rad s korisnicima Obiteljskog savjetovališta

Voditeljica grupnog rada za djecu na projektu Mreže škola bez nasilja

Unicef

Voditeljica odgojne drame za maloljetne počinitelje kaznenih djela

Odgojni zavod Turopolje

​​Voditeljica edukativno-kreativnih radionica s djecom

Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce"

Stručni suradnik na projektu „MPPI-Studenti koji mogu više", preventivni program rada grupe djece i mladeži s poremećajima u ponašanju - Modifikacija ponašanja putem igre

Udruga Igra

Volonterski rad na liniji pomoći

Plavi telefon

Obrazovanje i osposobljavanje

Psihika d.o.o. (EAPTI) – Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut

Geštalt psihoterapeut u edukaciji

Evropski institut za realitetnu terapiju

Psihoterapeut pod supervizijom (EART)


  • ​​u edukaciji za psihoterapeuta, završna godina

Centar za psihodramu

Using attachment theory in psychotherapy

EMDR EUROPE

EMDR Trening Level I.


EMDR TEHNIKA U RADU S TRAUMATSKIM I DRUGIM OPTEREĆUJUĆIM ISKUSTVIMA

Ashley Garrett, LPC, ED.S., MS, RPT-S, NCC, Garrett Counseling: Jacksonville, Albertville, Hoover

Sandtray and play therapy: basics and beyond

Centar Proventus uz Američku organizaciju za terapiju igrom (APT), Savez psihoterapijskih udruga Hr

Dječji terapeut igrom


Primjena terapije igrom u savjetodavnom i psihoterapijskom kontekstu

Dvogodišnji program koji obuhvaća edukaciju iz integrativne terapije igrom uz rad s klijentima. 

Karen Stagnitti PhD, BOccThy, GCHE, Hrvatska udruga radnih terapeuta

Learn to play & Chippa - Child-Initiated Pretend Play Assesmetn


Program Naučiti se igrati (Learnt to play): Kako razumjeti djetetovu okupaciju igre u radnoterapijskom pedijatrijskom tretmanu

Procjena djetetove simboličke igre (ChIPPA)– primjena, bodovanje i interpretacija 

International Academy Play Therapy & Psychosocial Italy

Child Centered Play Therapy

Centar Proventus

Primjena terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama

Pamel d.o.o.

Neurofeedback terapeut (EEG-Biofeedback)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Centar za cjeloživotno obrazovanje

Edukacija iz senzorne integracije - modul I i II

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje

Položen stručni ispit za zvanje stručni suradnik socijalni pedagog

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Magistra socijalne pedagogije

Prirodoslovno-matematička gimnazija, Gimnazija Dubrovnik

Učenica

Osnovna škola Ivana Gundulića

Učenica

Jezične vještine

Materinski jezik/jezici

hrvatski

Drugi jezici

engleski

Slušanje
B2
Čitanje
B1
Govorna interakcija
B1
Govorna produkcija
B1
Pisanje
B1

njemački

Slušanje
A1
Čitanje
A1
Govorna interakcija
A2
Govorna produkcija
A2
Pisanje
A2

Publikacije

Izdanja

Moj diplomski rad pod nazivom "Život nakon institucije u doživljaju mladih iz Odgojnog zavoda Turopolje"​ često se koristi kao referenca na kolegijima, seminarima i konferencijama na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Mreže i članstva

Članstva

​Europsko društvo za realitetnu terapiju, Hrvatska udruga za realitetnu terapiju, Hrvatska udruga za terapiju igrom

Vozačka dozvola

B

Počasti i nagrade

Priznanja i nagrade

2017. Posebno priznanje u kategoriji koordinator volontera, Volonterski centar Dubrovnik

2017. Posebno priznanje za rad i osobiti doprinos volonterstvu, Volonteri i udruge Grada Dubrovnika

2015. Otisak srca - nagrada za promicanje volonterstva, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

2010. Rektorova nagrada za organizaciju III. Međunarodnog kongresa studenata socijalne pedagogije "On the Spot"

Organizacijske vještine

Organizacijske vještine

2015.g. osnovala sam Kabinet za razvojnu procjenu i podršku Baseline, jedinu privatnu edukacijsku- rehabilitacijsku praksu u Dubrovniku. Mojim zalaganjem Baseline je postao jedina ustanova ovakvog tipa na području dubrovačko-neretvanske županije odobrena od Ministarstva socijalne politike i mladih za pružanje socijalnih usluga: savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. Kabinet trenutno zapošljava 8 mladih osoba što mi daje veliko iskustvo u rukovođenju i organizaciji poslovne dinamike. U radu sam uporna, dobro organizirana i predana a svoj posao jako volim. Za vrijeme studiranja bila sam aktivni član organizacijskog odbora za organizaciju Međunarodnog kongresa studenata socijalne pedagogije. Kroz volontiranje u raznim udrugama stekla sam iskustvo u osmišljavanju i provođenju grupnog i individualnog rada sa djecom s problemima u ponašanju.

Komunikacijske i međuljudske vještine

Komunikacijske i međuljudske vještine

Za vrijeme komunikacije brinem o kontekstu, odnosima, strukturi i ponašanju te uvažavam sugovornika. Vrlo sam britka i elokventna te u sklopu svog sadašnjeg radnog mjesta držim predavanja i radionice na roditeljskim sastancima​ te za potrebe Učiteljskog vijeća kolegama i suradnicima.

Poslovne vještine

Poslovne vještine

Fleksibilna sam, snalažljiva i susretljiva. ​Dobro se snalazim kao član tima i savjesno obavljam svoje dužnosti. Imam široke interese i uvijek težim novim prilikama, znanjima i mogućnostima. Ulažem konstantno u svoje znanje i vještine, a s ciljem unaprjeđenja svoje profesionalne uloge. Poznajem tehnologiju a lako i brzo učim nove stvari te se lako prilagođavam promjenama što se tiče uvjeta rada i radnih zadataka.

Ostale vještine

Ostale vještine

U slobodno vrijeme pišem stručne i popularne članke za portal www.djecjaposla.com te časopis " Mamino sunce " ​​o socio-emocionalnom razvoju djece. Također pišem terapeutske priče za djecu.​Stalno sam u potrazi za novim znanjima te se i dalje kontinuirano educiram, posebno se usmjerivši na psihoterapijski rad sa djecom i mladima, kroz praćenje stručnih seminara, županijskih stručnih vijeća defektologa, konferencija, radionica za djecu sa socio- emocionalnim teškoćama i kroz praktični rad s namjenom osobnog rasta i profesionalnog razvoja.​

Stručni skupovi, konferencije i dodatna edukacija

Stručni skupovi, konferencije i dodatna edukacija

 

02/2019. Emocionalno opismenjavanje djece i mladih, Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije, Dubrovnik

08/2018. Razvijanje kompetencija u profesionalnom napredovanju stručnih suradnika logopeda, socijalnih pedagoga i rehabilitatora, Dubrovnik

08/2018. ŽSV edukatora rehabilitatora, Dubrovnik

11/2017. ŽSV edukatora rehabilitatora, Dubrovnik

10/2017. Preventivne strategije u odgojno-obrazovnim ustanovama, Primošten

02/2017. Dramske edukacijske igrice, Udruga za kreativni trening, Studio Kubus, Zagreb

09/2016. Državni skup za socijalne pedagoge i voditelje županijskih stručnih vijeća za preventivne programe: Iz socijalnopedagoške riznice, Varaždinske Toplice

08/2016. Školski preventivni programi: Županijsko stručno vijeće ŠPP Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

04/2016. ŽSV edukatora rehabilitatora, Dubrovnik

11/2015. Brain gym, EDU-MOVEO, j.d.o.o., Zagreb

06/2015. Županijski stručni skup defektologa stučnih suradnika i učitelja u posebnim skupinama, Metković

05/2015. Županijski stručni skup defektologa stučnih suradnika i učitelja u posebnim skupinama, Dubrovnik

12/2014. Županijski stručni skup defektologa stučnih suradnika i učitelja u posebnim skupinama, Dubrovnik

09/2014. Međupredmetno planiranje sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, Dubrovnik

08/2014. Županijski stručni skup defektologa, Dubrovnik

05/2014. ICT Edu - Modul 3 (drugi dio), Dubrovnik

03/2014. Kognitivne strategije učenja, Metković

12/2013. ŽSV defektologa, rehabilitatora i učitelja u posebnim skupinama, Dubrovnik

04/2013. ICT Edu -Modul 3 (prvi dio), Dubrovnik

12/2012. Zdravstveni odgoj, Metković

10/2012. ŽSV defektologa Dubrovačko neretvanske županije, Dubrovnik

09/2012. Učenici s teškoćama kao dio odgojno-obrazovnog sustava, Dubrovnik

06/2011. NTC sustav učenja, Ranko Rajović, Dubrovnik