europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Work in Slovenia

Find information on helpful national and EU services to help you on your path to work in Slovenia.  

Landscape from Slovenia with a bridge and a river

Nacionalni Center Europass Slovenia

Website

Contact via Email 

Address: Kajuhova 32U, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Telephone: +386 01 5864 227

Helpful EU services

Living and working in Slovenia

EURES is a network of employment services covering all EU countries as well as Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland.

Your Europe

Information, help and advice on EU rights for EU nationals and businesses (i.e. travel, work, shopping, funding opportunities, doing business and procedures)

Eurodesk Slovenia

Eurodesk is a European youth information network that promotes European awareness and opportunities to go abroad.

Erasmus+ National agency in Slovenia

The EU works with National Agencies to bring Erasmus+ as close as possible to the participants and make sure it works well across different countries.

SOLVIT Slovenia

SOLVIT is a service provided by the national administration in each EU country and in Iceland, Liechtenstein and Norway. SOLVIT is free of charge.

Helpful national services

Employment Service of Slovenia

Temeljne dejavnosti so posredovanje
zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,
izvajanje karierne orientacije, izvajanje
zavarovanja za primer brezposelnosti,
izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja, izdajanje delovnih dovoljenj
in zaposlovanje tujcev.

Eures Slovenia

Eures je mreža, ki podpira prost pretok
delavcev med državami EU ter Švico,
Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. V
praksi zagotavlja storitve prek Evropskega
portala za zaposlitveno mobilnost in mreže
približno tisoč svetovalcev EURES, ki so
vsak dan v stiku z iskalci zaposlitve in
delodajalci po Evropi. Svetujejo ter nudijo
informacije o prostih delovnih mestih, o
pogojih življenja in dela ter posredujejo
ustrezne kandidate delodajalcem.
Organizirajo Evropske zaposlitveni dni.