Τι περιλαμβάνει η ενότητα «Η βιβλιοθήκη μου»;

Η βιβλιοθήκη Europass είναι ο δωρεάν διαδικτυακός χώρος σας που συνδέεται με το προφίλ σας Europass, στον οποίο μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία και τις σπουδές σας. Μπορείτε να αναφορτώσετε και να κοινοποιήσετε τα βιογραφικά σημειώματα, τις συνοδευτικές επιστολές, τα ψηφιακά διαπιστευτήρια, τα βραβεία, τα πιστοποιητικά, τα διπλώματα και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Μην αποθηκεύετε ποτέ στη βιβλιοθήκη σας Europass έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.